Счетоводна къща Гарант - Блог

 • Регистрацията по ЗДДС - сериозна стъпка за всяка фирма

  Регистрацията по ЗДДС е сериозна стъпка за всяка фирма и понякога е доста объркващо за разбиране, кога една фирма има задължението да се регистрира и кога е по-добре да се пристъпи към доброволна регистрация.

  Кой може да се регистрира по ЗДДС?

  Можете да пристъпите към доброволна регистрация по ЗДДС ако извършвате облагаеми доставки по закона за данък добавена стойност във всеки един момент, без да сте достигнали задължителния праг от 50 000 лв. за предходните 12 календарни месеца. Цялата статия

 • Нов сайт, нов късмет, или първата ни публикация от 3 години насам

  Ето че след почти 3-годишна тишина в блога ни за счетоводни услуги отново намерихме време да споделим нещо с вас. Непосредствената причина за това е, че сме развълнувани от страхотния ни нов сайт, който студио Пиксел Дрийм създаде в отпускарския м. август.

  Това всъщност е третият сайт, който те правят за нас. Още от далечната 2009-та година, когато беше създаден първият ни сайт, до днес, 2015-та, се стремим да бъдем в крак със съвременните тенденции в интернет.

  Вероятно ще ви е любопитно как се променихме през годините:

  Как се променихме през годините Как се променихме през периода 2009 - 2015

  От 2009-та насам основната идея на счетоводна къща Гарант е да предложи качествено счетоводно обслужване на малки фирми, които не могат да отделят по 200-250 лв. на месец за счетоводител. Това са предимно новосъздадени фирми, развиващи бизнеса си в сложните за бизнеса времена, в които имаме шанса да живеем днес.

  Цялата статия

 • Пазарът на счетоводни услуги - някои особености

  Съвременните икономически условия напоследък оказват силно влияние върху пазара на счетоводни услуги. От една страна, този пазар отбелязва известен спад - подобно на всеки друг сектор от икономиката. Причината за това е, че много фирми, които преди са плащали значителни суми за счетоводство, днес намаляват обема на дейността си - а това оказва и неблагоприятно влияние върху счетоводните къщи, които обслужват дейността им.

  От друга страна обаче, това намаление на приходите на счетоводните кантори се компенсира от увеличения брой клиенти, решили да се обърнат към тях. Причината е проста - поради намаления обем на дейността си, много малки и средни фирми вече не са в състояние да поддържат собствен счетоводен отдел - защото това удоволствие е свързано освен със заплатата на счетоводителя и с много други допълнителни разходи - за осигуровки, счетоводен софтуер, поддръжка на компютрите, офис и други.

  Този тип фирми, засегнати от кризата,  много често решават да изнесат счетоводството си към външни фирми, като стратегия за намаляване на разходите. Това е така нареченият аутсорсинг на счетоводни услуги, който добива все по-голяма популярност в България. Тази стратегия освен намаляването на разходите има и други предимства - като например повишеното ниво на професионализъм при воденето на счетоводство, и по-голямата сигурност по отношение на опазването на фирмената тайна.

  Друга особеност на пазара на счетоводни услуги е известното понижение на техните цени. В предишните периоди на икономическо оживление цените се определяха на база броя документи - колкото повече документи има дадена фирма, толкова по-висока цена заплаща тя. Тази ценова политика напоследък се оказва неработеща - защото много често се случва броят на документи да остане непроменен, но тяхната стойност да е много по-ниска от преди. А при намаления обем на работата много клиенти вече отказват да плащат старите цени.

  Ето защо много счетоводни къщи са принудени да използват най-разнообразни маркетингови средства в опит да привличат нови клиенти и да задържат съществуващите. Такива похвати могат да бъдат например:

  Предоставяне на допълнителни безплатни услуги. Такива услуги могат да бъдат безплатна регистрация в търговския регистър, публикуване на годишните отчети, безплатно вземане на документи от офиса, и други.

  Безплатно счетоводно обслужване за определен период. Например, често се наблюдават предложения като безплатно обслужване за първите три месеца при сключване на едногодишен договор, или пък минимална цена за новосъздадени фирми.

   Отстъпка от цената в процеса на преговори. Много счетоводни къщи са съгласни да направят известни отстъпки от официално обявените си цени, с цел да привлекат нов клиент. Така че, ако сте в процес на преговори, можете просто да попитате: "Това ли е окончателната цена?". Доста вероятно е по този начин да намалите значително разходите си за счетоводство.

   

 • Осемте най-често допускани грешки при счетоводството на малките фирми

  Благодарение на все по-богатия избор от счетоводен софтуер на пазара, счетоводството на малките фирми става все по-достъпно, но също така и създава предпоставки за допускане на редица елементарни грешки, особенно ако сте се заели самостоятелно да водите счетоводната си отчетност.

  Някои от тези грешки са незначителни и често пъти поправими, но други са по-сериозни и имат потенциала сериозно да застрашат финансовата Ви стабилност в бъдеще.

  Цялата статия

 • Нова услуга от НАП улеснява счетоводителите

  данъциОт 12-ти декември насам всеки собственик на електронен подпис може да провери чрез интернет какви задължения има към осигурителните фондове и към бюджета. Тази услуга е достъпна също и ако имате персонален идентификационен код (ПИК).

  ПИК може да ви бъде издаден ако посетите офис на Националната агенция по приходите с лична карта. От началото на следващата година осигуровките и данъците трябва да бъдат заплащани чрез т.наречената единна банкова сметка на НАП. Изключение от това правило е единствено вноските за ДЗПО (допълнително задължително пенсионно осигуряване). Цялата статия

 • Търговският регистър ще ни уведомява с SMS при настъпили промени в регистрацията на фирмата ни

  Стартирана е обществена поръчка от Министерството на правосъдието за създаването на специален софтуер, който да уведомява собствениците на фирми, когато настъпят промени в регистрацията им в Търговския регистър.

  Предвидено е софтуерът да бъде създаден до есента на 2012 година, а от началото на декември да бъде стартирано и реалното му ползване. Така от края на тази година всеки собственик на фирма, регистрирана на територията на Република България ще може да бъде уведомен чрез кратко текстово съобщение при промяна във вписаните обстоятелства относно дружеството му.

  Тази нова система ще информира всеки желаещ за постъпило заявление за регистрация на фирма или за промяна на вписаните обстоятелства - без значение дали лицето е собственик на дялове или е свързан по друг начин с въпросното дружество. Съобщението ще бъде кратко и няма да съдържа лични данни - предназначението му е чисто информативно.

  Още преди да заработи въпросната система, всеки желаещ може да се регистрира за ползването на услугата, като подаде заявление, което е безплатно. Единствените разходи е стойността на SMS-а, който уведомява за направените промени по регистрацията на фирмата.

   

 • Последиците от лошото счетоводство

  Добрата счетоводна отчетност позволява на един собственик на малък бизнес да взема правилни и адекватни решения в процеса на управление. По този начин неефективните разходи се намаляват до минимум - а по този начин се намалява и риска от загуби. А лошите счетоводни практики обикновено водят до купища неблагоприятни последици - като забавени плащания по кредити, лошо планиране на доставките на суровини и материали, и откриват широки възможности за злоупотреби от страна на персонала.

  Цялата статия

 • Използване на счетоводната информация

  Счетоводната отчетност предоставя на компаниите многобройна информация, свързана с бизнес операциите. Размерът на тази информация най-често съответства с размера на фирмите - малките фирми генерират значително по-малко финансово-счетоводна информация, записана по време на отчетния процес. Но независимо от размера и всеобхватността на данните, множество собственици на бизнес често преглеждат отчетите, с цел да определят колко добре се развива бизнесът им. Счетоводната информация също така може да бъде използвана за да създаде времева графика на развитието на бизнеса през годините, и да сравни сегашното състояние на финансите с миналото. Цялата статия

 • Местоположението на счетоводната къща - доколко е важно то?

  Как влияе местоположението на офиса на счетоводната къща върху крайното решение за избора? Независимо от това дали сте счетоводител, решил да започне бизнес със счетоводни услуги, или пък клиент, търсещ такива услуги, неминуемо ще си зададете въпроса дали адресът е достатъчно удобен за вас. Факт е, че независимо от сферата на дейност, местоположението е един от ключовите фактори, влияещи върху решенията на клиентите. Цялата статия

 • Help desk система - какви са ползите от нея?

  Наскоро завършихме нашата Help Desk система за поддръжка на клиенти на счетоводна къща Гарант. Вероятно ще мине доста време, докато Help Desk системите станат популярна и обичайна услуга сред клиентите на счетоводните кантори, и причините за това са комплексни: Цялата статия

Статии 1 до 10 от 77 общо

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 8