Блог на счетоводна къща Гарант

 • "Големите 4" - най-влиятелните счетоводни компании в света

  Най-влиятелните счетоводни фирми в света са известни с дългите си работни часове, безмилостната конкуренция помежду си и високоплатените си служители. В тази статия ще ви разкажем за “Големите 4” - четирите най-големи счетоводни компании в света.

  Тези огромни корпорации предлагат широк спектър от счетоводни и одиторски услуги, влючително данъчни консултации, бизнес съвети и управление на инвестициите. Продължете четенето

 •  Кой наистина е измислил двойното счетоводно записване?

  Спомням си първия ми урок по счетоводна отчетност в гимназията - беше посветен на Лука Пачиоли - известен като  "бащата на счетоводството" заради въведения от него метод за двустранно счетоводно записване. Неговата книга „Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите“ (Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita), издадена във Венеция през 1494, за пръв път описва Венецианската счетоводна система - позната ни днес като двустранно счетоводство.

  Продължете четенето

 • Регистрацията по ЗДДС - сериозна стъпка за всяка фирма

  Регистрацията по ЗДДС е сериозна стъпка за всяка фирма. Понякога е доста объркващо за разбиране, кога една фирма има задължението да се регистрира и кога е по-добре да се пристъпи към доброволна регистрация.

  Кой може да се регистрира по ЗДДС?

  Можете да пристъпите към доброволна регистрация по ЗДДС ако извършвате облагаеми доставки по закона за данък добавена стойност. Можете да направите това във всеки един момент, без да сте достигнали задължителния праг от 50 000 лв. за предходните 12 календарни месеца. Продължете четенето

 • Нов сайт, нов късмет, или първата ни публикация от 3 години насам

  Ето че след почти 3-годишна тишина в блога ни за счетоводни услуги отново намерихме време да споделим нещо с вас. Непосредствената причина за това е, че сме развълнувани от страхотния ни нов сайт, който студио Пиксел Дрийм създаде в отпускарския м. август.

  Това всъщност е третият сайт, който те правят за нас. Още от далечната 2009-та година, когато беше създаден първият ни сайт, до днес, 2015-та, се стремим да бъдем в крак със съвременните тенденции в интернет.

  Вероятно ще ви е любопитно как се променихме през годините:

  Как се променихме през годините Как се променихме през периода 2009 - 2015

  От 2009-та насам основната идея на счетоводна къща Гарант е да предложи качествено счетоводно обслужване на малки фирми, които не могат да отделят по 200-250 лв. на месец за счетоводител. Това са предимно новосъздадени фирми, развиващи бизнеса си в сложните за бизнеса времена, в които имаме шанса да живеем днес.

  Продължете четенето

 • Пазарът на счетоводни услуги - някои особености

  Съвременните икономически условия напоследък оказват силно влияние върху пазара на счетоводни услуги. От една страна, този пазар отбелязва известен спад - подобно на всеки друг сектор от икономиката. Причината за това е, че много фирми, които преди са плащали значителни суми за счетоводство, днес намаляват обема на дейността си - а това оказва и неблагоприятно влияние върху счетоводните къщи, които обслужват дейността им.

  От друга страна обаче, това намаление на приходите на счетоводните кантори се компенсира от увеличения брой клиенти, решили да се обърнат към тях. Причината е проста - поради намаления обем на дейността си, много малки и средни фирми вече не са в състояние да поддържат собствен счетоводен отдел - защото това удоволствие е свързано освен със заплатата на счетоводителя и с много други допълнителни разходи - за осигуровки, счетоводен софтуер, поддръжка на компютрите, офис и други.

  Този тип фирми, засегнати от кризата,  много често решават да изнесат счетоводството си към външни фирми, като стратегия за намаляване на разходите. Това е така нареченият аутсорсинг на счетоводни услуги, който добива все по-голяма популярност в България. Тази стратегия освен намаляването на разходите има и други предимства - като например повишеното ниво на професионализъм при воденето на счетоводство, и по-голямата сигурност по отношение на опазването на фирмената тайна.

  Друга особеност на пазара на счетоводни услуги е известното понижение на техните цени. В предишните периоди на икономическо оживление цените се определяха на база броя документи - колкото повече документи има дадена фирма, толкова по-висока цена заплаща тя. Тази ценова политика напоследък се оказва неработеща - защото много често се случва броят на документи да остане непроменен, но тяхната стойност да е много по-ниска от преди. А при намаления обем на работата много клиенти вече отказват да плащат старите цени.

  Ето защо много счетоводни къщи са принудени да използват най-разнообразни маркетингови средства в опит да привличат нови клиенти и да задържат съществуващите. Такива похвати могат да бъдат например:

  Предоставяне на допълнителни безплатни услуги. Такива услуги могат да бъдат безплатна регистрация в търговския регистър, публикуване на годишните отчети, безплатно вземане на документи от офиса, и други.

  Безплатно счетоводно обслужване за определен период. Например, често се наблюдават предложения като безплатно обслужване за първите три месеца при сключване на едногодишен договор, или пък минимална цена за новосъздадени фирми.

   Отстъпка от цената в процеса на преговори. Много счетоводни къщи са съгласни да направят известни отстъпки от официално обявените си цени, с цел да привлекат нов клиент. Така че, ако сте в процес на преговори, можете просто да попитате: "Това ли е окончателната цена?". Доста вероятно е по този начин да намалите значително разходите си за счетоводство.

   

   

 • Осемте най-често допускани грешки при счетоводството на малките фирми

  Благодарение на все по-богатия избор от счетоводен софтуер на пазара, счетоводството на малките фирми става все по-достъпно, но също така и създава предпоставки за допускане на редица елементарни грешки, особенно ако сте се заели самостоятелно да водите счетоводната си отчетност.

  Някои от тези грешки са незначителни и често пъти поправими, но други са по-сериозни и имат потенциала сериозно да застрашат финансовата Ви стабилност в бъдеще.

  Продължете четенето

 • Нова услуга от НАП улеснява счетоводителите

  данъциОт 12-ти декември насам всеки собственик на електронен подпис може да провери чрез интернет какви задължения има към осигурителните фондове и към бюджета. Тази услуга е достъпна също и ако имате персонален идентификационен код (ПИК).

  ПИК може да ви бъде издаден ако посетите офис на Националната агенция по приходите с лична карта. От началото на следващата година осигуровките и данъците трябва да бъдат заплащани чрез т.наречената единна банкова сметка на НАП. Изключение от това правило е единствено вноските за ДЗПО (допълнително задължително пенсионно осигуряване). Продължете четенето

 • Търговският регистър ще ни уведомява с SMS при настъпили промени в регистрацията на фирмата ни

  смс уведомяванеСтартирана е обществена поръчка от Министерството на правосъдието за създаването на специален софтуер, който да уведомява собствениците на фирми, когато настъпят промени в регистрацията им в Търговския регистър.

  Предвидено е софтуерът да бъде създаден до есента на 2012 година, а от началото на декември да бъде стартирано и реалното му ползване. Така от края на тази година всеки собственик на фирма, регистрирана на територията на Република България ще може да бъде уведомен чрез кратко текстово съобщение при промяна във вписаните обстоятелства относно дружеството му.

  Тази нова система ще информира всеки желаещ за постъпило заявление за регистрация на фирма или за промяна на вписаните обстоятелства - без значение дали лицето е собственик на дялове или е свързан по друг начин с въпросното дружество. Съобщението ще бъде кратко и няма да съдържа лични данни - предназначението му е чисто информативно.

  Още преди да заработи въпросната система, всеки желаещ може да се регистрира за ползването на услугата, като подаде заявление, което е безплатно. Единствените разходи е стойността на SMS-а, който уведомява за направените промени по регистрацията на фирмата.

   

   

 • Последиците от лошото счетоводство

  Добрата счетоводна отчетност позволява на един собственик на малък бизнес да взема правилни и адекватни решения в процеса на управление. По този начин неефективните разходи се намаляват до минимум - а по този начин се намалява и риска от загуби. А лошите счетоводни практики обикновено водят до купища неблагоприятни последици - като забавени плащания по кредити, лошо планиране на доставките на суровини и материали, и откриват широки възможности за злоупотреби от страна на персонала.

  Продължете четенето

 • Използване на счетоводната информация

  информация за счетоводствотоСчетоводната отчетност предоставя на компаниите многобройна информация, свързана с бизнес операциите. Размерът на тази информация най-често съответства с размера на фирмите - малките фирми генерират значително по-малко финансово-счетоводна информация, записана по време на отчетния процес. Но независимо от размера и всеобхватността на данните, множество собственици на бизнес често преглеждат отчетите, с цел да определят колко добре се развива бизнесът им. Счетоводната информация също така може да бъде използвана за да създаде времева графика на развитието на бизнеса през годините, и да сравни сегашното състояние на финансите с миналото. Продължете четенето

 • Местоположението на счетоводната къща - доколко е важно то?

  Как влияе местоположението на офиса на счетоводната къща върху крайното решение за избора? Независимо от това дали сте счетоводител, решил да започне бизнес със счетоводни услуги, или пък клиент, търсещ такива услуги, неминуемо ще си зададете въпроса дали адресът е достатъчно удобен за вас. Факт е, че независимо от сферата на дейност, местоположението е един от ключовите фактори, влияещи върху решенията на клиентите. Продължете четенето

 • Help desk система - какви са ползите от нея?

  хелп деск системаНаскоро завършихме нашата Help Desk системата за поддръжка на клиенти. Вероятно ще мине доста време, докато Help Desk системите станат популярна и обичайна услуга сред клиентите на счетоводните кантори, и причините за това са комплексни: Продължете четенето

 • Цени на счетоводни услуги за стартиращия бизнес - особености

  Цени за счетоводно обслужванеАко фирмата Ви е стартирала наскоро бизнеса си, и в момента сте в процес на търсене на подходяща оферта за счетоводни услуги, вероятно ще ви направи впечатление, че доста счетоводни къщи предлагат отстъпка от цената за първите няколко месеца. Вероятно ще си кажете, че това е нормална практика за привличане на нови клиенти - но предположението Ви ще бъде само частично вярно. И така, кое прави вашата новосъздадена фирма толкова привлекателен клиент за всяка фирма за счетоводни услуги? Продължете четенето

 • Регистрация на фирма - някои интересни особености

  Регистрация на фирма в Пловдив от Бизнес Старт

  Всеки бизнес е различен - и проблемите, пред които всеки собственик на фирма се сблъсква зависят от хиляди фактори. Освен това законодателството във всяка сфера на дейност е различно - и поради това няма универсален път, който да следвате в бизнеса си.

  Но независимо от това дали сте решили да работите в областта на високите технологии, или пък сте решили да отворите обикновено магазинче за хранителни стоки, задължително трябва да направите регистрация на фирма на свое име. Продължете четенето

 • Счетоводна къща или единствен счетоводител?

  организация на счетоводствотоНяма правилен или грешен отговор на въпроса за организацията на счетоводството във фирмата. Всичко зависи от детайлите, количеството работа и спецификите на самата дейност на фирмата - а целта на тази статия е да информира хората за принципните разлики между двата избора.

  Истината е, че в крайна сметка целта е да откриете коректен, способен и надежден партньор на фирмата ви, който да се грижи за счетоводната отчетност на фирмата ви. И ако сте открили подобен човек, вероятно ще останете доволни - независимо от това дали този партньор е някоя счетоводна къща, или назначен на трудов договор счетоводител.

  Продължете четенето

 • Бизнесът със счетоводни услуги - кои са ключовите фактори за успех?

  Бизнесът със счетоводни услуги е изключително многообразен - защото на практика всеки човек би могъл да окаже определена счетоводна услуга на друг - дори и непрофесионалистите. Освен това има хиляди пенсионирани или безработни счетоводители, които водят така нареченото "домашно счетоводство". На пазара също така работят счетоводители, които са в крак със съвременните технологии редом със счетоводители, още използващи молив и калкулатор при изчисляване на ведомостите за заплати. Продължете четенето

 • Предимства на счетоводителите без опит

  липса на опитАко дори само от любопитство разгледате обявите за работа на jobs.bg ще откриете, че в 99 процента от случаите когато дадена фирма търси да назначи счетоводител, винаги се изисква опит от минимум 2 до 3 години. И това е абсолютно и категорично изискване за това да разгледат кандидатурата ви.

  Още по-лошото е, че дори повечето счетоводни къщи също изискват задължителен опит от кандидата. А единиците фирми, които биха се съгласили да назначат счетоводител без опит, обикновено предлагат изключително ниско заплащане, което би обезсърчило и най-амбициозния млад човек, желаещ да се развива в сферата на счетоводството. Продължете четенето

 • 6 неща, които трябва да знаете преди да започнете нов бизнес - 2 част

  нов бизнесЕдно от предимствата на това да работиш в счетоводна къща е, че имаш страхотната възможност да наблюдаваш как една фирма се развива с течение на времето. Стандартната и общоприета функция на счетоводителя като обикновен отчетник, следящ за резултатите от стопанската дейност на фирмата според нас е отживелица.

  Ето темата за започването на нов бизнес и развитието му с течение на времето е една от любимите ни. В предишната ни статия започнахме писахме за първите три неща, които е добре да знаете при започване на бизнеса си, а ето го и продължението. Продължете четенето

 • 6 неща, които трябва да знаете преди да започнете нов бизнес

  стартиране на бизнесГоляма част от клиентите на Гарант са фирми, стартиращи своята дейност.  В началото често ни се налага да им съдействаме и консултираме по повод първоначалните трудности на започването на бизнеса им - като например как да получат необходимите им разрешителни за дейността им.

  Това е любимият ни момент. Винаги е вълнуващо да работиш с хора, започващи нов бизнес. Вероятно за този тип хора би било интересно да прочетат и нашия списък с 6 неща, които трябва да се знаят преди стартирането на начинанието. Продължете четенето

 • Някои размисли за пазара на счетоводни услуги

  размислиЗамисляли ли сте се защо фирмите, които се занимават със счетоводни услуги, толкова много си приличат една на друга? Ако посетите най-близките до вас счетоводни къщи, едва ли бихте открили големи разлики между услугите, които предлагат. Дори и техните цени на счетоводни услуги вероятно ще бъдат изключително близки едни до други.

  И това всъщност не е всичко. Докато при другите типове услуги вероятно бихте могли да сравните качеството на продукта, който получавате, при счетоводните услуги това е много по-трудно. На практика, при този тип дейност няма място за развитие и творчество. Една счетоводна услуга или е добра и професионално извършена, или не. Няма вариации, защото законът ясно и недвусмислено е регламентирал всички правила и стандарти, на които трябва да отговаря счетоводната отчетност на едно предприятие. Продължете четенето

 • Счетоводни правила, които всеки собственик на бизнес трябва да знае (ІІ част)

  В миналата статия Ви разказахме за правилата, които е добре да спазвате за да имате изрядно счетоводство. Независимо от това дали водите счетоводството си сами, или плащате за професионални счетоводни услуги, винаги е добре да спазвате някои базови принципи.

  За повечето хора времето, прекарано в осчетоводяване на фактури, следена на плащане и изчисляване на осигуровки е скучно занимание (освен ако не са счетоводители по душа). Но въпреки това, има някои доста прости счетоводни правила, които е добре всеки собственик на бизнес да прилага - независимо от това дали вече е наел счетоводна къща, или тепърва предстои да го направи. Продължете четенето

 • Счетоводни правила, които всеки собственик на бизнес трябва да знае (І част)

  правилаДоста малко са хората, справящи се еднакво добре както с това да ръководят успешно бизнеса си, така и да водят счетоводството си. Причината най-често е, че това са два напълно различни типа умения - докато първото е свързано с въображение, креативност и творчество, то второто е просто умение за стрикно спазване на счетоводните и данъчните принципи. В крайна сметка, дори и служителите на една счетоводна фирма да притежават и първото умение, все пак най-вероятно те са назначени именно заради второто.

  В тази и следващата статия сме подготвили някои правила, които е добре собствениците на малък бизнес да спазват - независимо от това дали водят счетоводството си сами, или ползват професионални счетоводни услуги. Продължете четенето

 • Счетоводни къщи, които плагиатстват от сайта ни

  плагиатиВ публичното пространство често се се появяват дискусии относно авторските права. За нас тези дискусии също са интересни - следим ги редовно, особено когато се случи някоя гръмка акция на командосите от НСБОП, решили да атакуват някой случаен или редовен нарушител на Закона за авторското право. Ние не одобряваме този тип показност - но донякъде разбираме мотивите на авторите, които негодуват срещу използването и печеленето от труда им.

  Всъщност, ние също сме носители на някакви авторски права върху съдържанието на сайта, който разглеждате. Смятаме, че в съвременния свят един фирмен уеб сайт не бива да бъде просто още една банална реклама на услугите на фирмата. С този сайт искаме да допринесем нещо смислено за обществото - нашата философия относно счетоводните услуги и да запознаем евентуалните ни клиенти какво биха получили, ако се спрат на нас. Дори и да не постигнем това, в крайна сметка в блога ни публикуваме статии, които ако не друго, то поне биха представлявали интересна спирка за някои хора - и това ни мотивира да създаваме нашето послание към света. Продължете четенето

Статии 1 до 23 от 79 общо

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4