регистрация на фирма пловдив

Регистрация на фирма в Пловдив от счетоводна къща Гарант

Регистрацията на фирма с наша помощ ще Ви спести време и излишни разходи.

С регистрацията ще получите и безплатен фирмен печат. Вижте снимка.

Ще стане бързо. На разстояние от 30 метра от офиса ни са разположени множество нотариуси - където ще бъде направена заверка на подписа Ви.

Съвсем близо са и клоновете на почти всички банки - където ще бъде открита набирателната сметка на фирмата.

Ето какво включва услугата по регистрация на фирма:

Ще получите лична консултация с юрист и счетоводител относно въпросите за новата Ви фирма.

Ще изготвим и разпечатаме на място пред Вас всички документи за безпроблемна регистрация на фирмата в Търговския регистър.

Ще сканираме и ще подадем подписаните документи в Търговския регистър. 1 ден по-късно фирмата ще е готова и ще можете да посетите отново офиса ни, за да си получите документите за регистрация и безплатния печат.

Адресът на офиса ни е:

гр. Пловдив, бул. 6-ти септември 157, ет.1 (Блокът на бившата Аптека Марица - сега Общинска банка. До сградата на Районен съд Пловдив). Вижте адреса на картата в страницата за контакт.

Можете да получите допълнителна информация или да проверите дали харесаното от Вас име е свободно на телефон 0887 034 030 - Димитър Тупаров.

Допълнителна информация:

1

Можете да посетите офиса ни когато Ви е удобно, дори без предварителна уговорка. Документите за регистрация се изготвят в рамките на 10 минути.

2

Получавате цялостно съдействие и персонално отношение в хода на процедурата от специално назначен наш служител. Уведомяваме Ви по телефона когато фирмата е готова.

УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ Крайна цена с включен хонорар и държавна такса
Регистрация на ЕООД или ООД* + безплатен фирмен печат 169 лв.
Регистрация на ЕТ 115 лв.
Регистрация на Е/ООД със собственик чуждестранно лице 350 лв.
Регистрация по избор по ЗДДС (за новорегистрирани фирми).
За клиенти с договор за счетоводни услуги сумата се приспада изцяло от месечните такси.
120 лв.
* При регистрация на ЕООД или ООД се заплащат допълнително 6 лв такса за нотариус + 10 лв такса в банката
табела офис
ДРУГИ УСЛУГИ Цена (хонорар + държавна такса)
Прехвърляне на дружествени дялове / Продажба на фирма 250 лв.
Промяна на: адрес, предмет на дейност, име на фирма 150 лв.
Промяна на управител 180 лв.
Обявяване на ГФО 50 лв.
ЗАЛИЧАВАНЕ Цена (хонорар + държавна такса)
Заличаване на ЕТ 150 лв.
Ликвидация на Е/ООД /включва и обявяване на покана до кредиторите/ 300 лв.
Заличаване на Е/ООД 180 лв.
Заличаване на Е/ООД 180 лв.