допълнителни услуги
Допълнителни услуги: Повече стойност за парите Ви.

Счетоводството е само част от нещата, от които фирмата Ви се нуждае.

Тук публикуваме допълнителните услуги, които счетоводна къща Гарант предлага на клиентите си.

Промени по фирма

Промени по фирма

Можем да променим почти всяко обстоятелство по отношение на вече регистрираната Ви фирма.

Юристите на Гарант ще изготвят професионално документите за необходимата промяна и ще ги входират в Търговския регистър

Регистрация на фирма (ЕООД, ООД, ЕТ)

Регистрация на фирма в Пловдив от счетоводна къща Гарант

Ако стартирате бизнес, нашите юристи ще регистрират фирмата Ви. 

Също така ще получите фирмен печат, както и ваучер на стойност 20 лв за покупка на касов апарат (при пакет „Бизнес“ и „Бизнес Про“).

Продажба на фирма

продажба на фирма

Ако фирмата Ви няма задължения към бюджета, можете да се обърнете към нас за професионално изготвяне на всички необходими документи за прехвърлянето на фирмата на друг.

Юристите на Гарант ще изготвят документите за прехвърлянето на фирмата и ще ги входират в Търговския регистър

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ДДС

Ако фирмата ви се нуждае от регистрация по ЗДДС, ние можем да ви представляваме пред НАП по време на процедурата.

Опитните ни юристи и счетоводители ще изготвят необходимите документи за бързата и безпроблемна регистрация по ДДС.

Online достъп до счетоводните данни

счетоводство онлайн

Online счетоводството е начин за денонощен достъп до счетоводната Ви информация през интернет, с помощта на безплатна флаш памет.

Чрез тази система също така можете по изключително лесен и бърз начин да получавате и изпращате документи.