фирмени промени
Извършване на фирмени промени в гр. Пловдив – цени от 129лв.
тел. 0898 7777 36

Вписване на промяна във вече регистрирана фирма в гр. Пловдив

Можем да променим почти всяко обстоятелство по отношение на вече регистрираната Ви фирма.

Услугите ни по промяна на фирма осигуряват безпроблемното вписване в Търговския регистър на всякакви промени в партидата на фирмата Ви – като промяна на управител, адрес, предмет на дейност и много други.

Екипът ни се състои от юрист и счетоводител, които ще изготвят и предоставят всички необходими документи за извършените промени.

Ще стане бързо.  Изготвянето на документите започва същия ден, в който ни упълномощите за това, а цялата процедура по промяна във фирмата отнема около седмица.

Ето какво включва услугата ни за фирмени промени:

Ще получите лична консултация с юрист и счетоводител които ще отговорят подробно на въпросите Ви, свързани с исканата от вас промяна във фирмата.

Ще Ви запознаем с правата и предимствата за фирмата Ви, които произтичат след извършената промяна.

Ще подготвим всички документи, необходими за извършване на промяната и ще ги входираме в Търговския регистър.

Ще получите цялостно съдействие и персонално отношение в хода на процедурата от специално назначен наш служител.

Единственото, което е необходимо е да ни се обадите и да ни обясните какво точно желаете да промените по фирмата. След което ние ще се заемем и ще изготвим необходимите документи.

 

Адресът на офиса ни е:

гр. Пловдив, бул. 6-ти септември 157, ет.1 (Блокът на бившата Аптека Марица – сега Общинска банка. До сградата на Районен съд Пловдив). Вижте адреса на картата в страницата за контакт.

Можете да получите допълнителна информация на тел. 0898 7777 36 – Димитър Тупаров.

УСЛУГИ ПО ФИРМЕНИ ПРОМЕНИКрайна цена с включен хонорар и държавна такса
Промяна име на фирма129 лв.

Промяна седалище и адрес129 лв.
Промяна на управител / Назначаване на нов управител129 лв.

Промяна предмет на дейност129 лв.

Промяна във фамилията на управител/собственик129 лв.
Вписване на прокурист179 лв.
Увеличаване на капитал179 лв.
Промяна на съдружници249 лв.
Прехвърляне на фирма249 лв.

Продажба на дружествени дялове249 лв.

За някои от промените е необходимо заверка на подпис при нотариус (таксата там е 6 лв).

фирмени промени