фирмени промени
Извършване на фирмени промени в гр. Пловдив – цени от 129лв.
тел. 0898 7777 36

Вписване на промяна във вече регистрирана фирма в гр. Пловдив

Можем да променим почти всяко обстоятелство по отношение на вече регистрираната Ви фирма.

Услугите ни по промяна на фирма осигуряват безпроблемното вписване в Търговския регистър на всякакви промени в партидата на фирмата Ви – като промяна на управител, адрес, предмет на дейност и много други.

Екипът ни се състои от юрист и счетоводител, които ще изготвят и предоставят всички необходими документи за извършените промени.

Ще стане бързо.  Изготвянето на документите започва същия ден, в който ни упълномощите за това, а цялата процедура по промяна във фирмата отнема около седмица.

Ето какво включва услугата ни за фирмени промени:

Ще получите лична консултация с юрист и счетоводител които ще отговорят подробно на въпросите Ви, свързани с исканата от вас промяна във фирмата.

Ще Ви запознаем с правата и предимствата за фирмата Ви, които произтичат след извършената промяна.

Ще подготвим всички документи, необходими за извършване на промяната и ще ги входираме в Търговския регистър.

Ще получите цялостно съдействие и персонално отношение в хода на процедурата от специално назначен наш служител.

Единственото, което е необходимо е да ни се обадите и да ни обясните какво точно желаете да промените по фирмата. След което ние ще се заемем и ще изготвим необходимите документи.

 

Адресът на офиса ни е:

гр. Пловдив, бул. 6-ти септември 157, ет.1 (Блокът на бившата Аптека Марица – сега Общинска банка. До сградата на Районен съд Пловдив). Вижте адреса на картата в страницата за контакт.

Можете да получите допълнителна информация на тел. 0898 7777 36 – Димитър Тупаров.

УСЛУГИ ПО ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ Цена
Промяна име на фирма159 лв.

Промяна седалище и адрес 159 лв.
Промяна на управител / Назначаване на нов управител250 лв.

Промяна предмет на дейност 159 лв.

Промяна във фамилията на управител/собственик 159 лв.
Вписване на прокурист179 лв.
Увеличаване на капитал 179 лв.
Промяна на съдружници 299 лв.
Прехвърляне на фирма 299 лв.

Продажба на дружествени дялове 299 лв.

За някои от промените е необходимо заверка на подпис при нотариус (таксата там е 6 лв).

фирмени промени