фирмени промени

Вписване на промяна във вече регистрирана фирма в гр. Пловдив

Можем да променим почти всяко обстоятелство по отношение на вече регистрираната Ви фирма.

Услугите ни по промяна на фирма осигуряват безпроблемното вписване в Търговския регистър на всякакви промени в партидата на фирмата Ви - като промяна на управител, адрес, предмет на дейност и много други.

Екипът ни се състои от юрист и счетоводител, които ще изготвят и предоставят всички необходими документи за извършените промени.

Ще стане бързо.  Изготвянето на документите започва същия ден, в който ни упълномощите за това, а цялата процедура по промяна във фирмата отнема около седмица.

Ето какво включва услугата ни за фирмени промени:

Ще получите лична консултация с юрист и счетоводител които ще отговорят подробно на въпросите Ви, свързани с исканата от вас промяна във фирмата.

Ще Ви запознаем с правата и предимствата за фирмата Ви, които произтичат след извършената промяна.

Ще подготвим всички документи, необходими за извършване на промяната и ще ги входираме в Търговския регистър.

Получавате цялостно съдействие и персонално отношение в хода на процедурата от специално назначен наш служител.

Адресът на офиса ни е:

гр. Пловдив, бул. 6-ти септември 157, ет.1 (Блокът на бившата Аптека Марица - сега Общинска банка. До сградата на Районен съд Пловдив). Вижте адреса на картата в страницата за контакт.

Можете да получите допълнителна информация за услугата или да научите какво следва след регистрацията на тел.  0896 610 806 - Ели Янкова.

Единственото, което е необходимо е да ни се обадите и да ни обясните какво точно желаете да промените по фирмата. След което ние ще се заемем и ще изготвим необходимите документи.

Може да ги подпишете на място в офиса ни или пък да ви ги изпратим по e-mail.

УСЛУГИ ПО ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ Крайна цена с включен хонорар и държавна такса
Промяна име на фирма 129 лв.
Промяна седалище и адрес 129 лв.
Промяна на управител / Назначаване на нов управител 129 лв.
Промяна предмет на дейност 129 лв.
Промяна във фамилията на управител/собственик 129 лв.
Вписване на прокурист 179 лв.
Увеличаване на капитал 179 лв.
Промяна на съдружници 249 лв.
Прехвърляне на фирма 249 лв.
Продажба на дружествени дялове 249 лв.
За някои от промените е необходимо заверка на подпис при нотариус (таксата там е 6 лв).
промени по фирма