онлайн счетоводство
Отдалечен достъп до счетоводните Ви данни и обмен на документи в реално време

Цялото счетоводство е на компютъра Ви

Системата ни за Online счетоводство е бърз и ефективен начин за достъп до счетоводната Ви информация – от всеки компютър, по всяко време, от всяка точка на света. Тази услуга е напълно безплатна за всеки клиент.

Какви са възможностите:

Можете по всяко време чрез интернет да направите самостоятелно най-важните справки - например дължимият до момента ДДС, или задълженията на клиентите Ви към фирмата.

В случай, че поискате от счетоводителя си конкретен документ (например служебна бележка за доходите на служител, фактура, справка за неизползвания отпуск и др.), то Вие я получавате в папка на Вашия компютър до 30 секунди по-късно.

Системата позволява да ни изпращате и да получавате документи по изключително бърз и ефективен начин.

счетоводство онлайн

Смисълът на тази система е да получите продукт, съчетаващ предимствата на професионалните счетоводни услуги с удобството на собствения счетоводен отдел.

Как действа системата за Online счетоводство?

Всеки наш клиент получава безплатно устройство (флаш памет), което е техническото средство, необходимо за връзка със сървъра ни.

След като поставите устройството в USB входа на компютъра Ви, то автоматично се свързва със сървъра посредством 128 bit криптирана връзка.

На флаш паметта се намира папка с име "Счетоводна къща Гарант", чрез която винаги имате достъп до актуалните счетоводни данни. Чрез тази папка също така можете да получавате или изпращате документи.

процес на онлайн счетоводството

Защо е полезна системата за Online счетоводство?

Не сте зависими от работното ни време. Имате достъп до актуалната счетоводна информация по всяко време на денонощието.

Имате достъп до счетоводството си от всеки компютър на света. Просто поставете флаш паметта в USB входа на компютъра.

Можете да ни изпращате фактурите и другите документи в края на работния ден - като ги сканирате и поставите в папката. На следващия ден вече са обработени.

Получавате всякакви справки и документи до 30 секунди след като сте ги поискали - появяват се в папка на Вашия компютър, в удобен за Вас формат.