счетоводител - роля

Ролята на съвременния счетоводител във време на несигурност

Публикувано на 19 декември 2020 г.

Обикновено счетоводните и финансово-аналитичните функции в компанията се изпълняват от различни специалисти. И понякога ръководителят вижда в счетоводителя само „счетоводител“, чиито основни задачи са квалифицирано отчитане на икономическите операции, компетентно изготвяне и навременно представяне на счетоводната и данъчната отчетност, оптимизиране на данъчната тежест върху предприятието.

Но в настоящите условия на икономически размествания функциите на счетоводителя трябва също да се адаптират. Точно сега е време за мениджърите, управителите на фирми да погледнат по различен начин на своите счетоводители като реални или потенциални (в зависимост от квалификацията и опита) помощници в решаването на неотложните задачи за поддържане на финансовата стабилност на предприятието.

Счетоводна отговорност

Не е тайна, че счетоводител, счетоводен партньор (счетоводна къща) е от ключовите функции за всяка организация. В някои фирми от счетоводителя се изисква правилно да съставя първични документи, да води счетоводство, да съставя и своевременно да представя отчети. В други случаи, без съгласието на счетоводителя, не могат да се вземат стратегически важни финансови решения.

Във всеки случай ръководителят на всяка организация разбира, че без счетоводител и водене на счетоводството от професионалисти няма как да се справи. Работата често не е ясно видима и не носи директни „реални доходи“, но включва:

  • формирането на счетоводна политика, водене на счетоводство, своевременно представяне на пълна и надеждна счетоводна отчетност;
  • осигуряване на съответствие на извършените икономически операции със законодателството на страната, контрола върху движението на паричните потоци и т.н.

На практика кръгът от проблеми, решени от счетоводителя, е много по-широк. А степента на отговорност – над определената от закона, тъй като последствията от погрешни действия на счетоводителя могат да бъдат толкова отрицателни и вредни за организацията, че може да я доведе до фалит. В края на краищата, често е важно не само да печелят пари, но и да се избегнат непредвидени разходи, данъци.

С какво друго може да е полезен един счетоводител

Ще се опитаме да отговорим на въпроса „какво може да зависи от счетоводителя“? Ето само няколко примера:

  • коректност и правилно отчитане на средствата и достоверност при формирането на отчетността на организацията;
  • правилна оценка на финансово-икономическата дейност на организацията;
  • изготвяне на препоръки за изграждане на система за най-ефективно управление на финансите;
  • извършване на анализ на приходите и разходите, за да се идентифицират най-слабите позиции;
  • размер на сумите за данъци и такси;
  • оптимизиране на данъчното облагане;
  • представяне в достъпна форма и най-кратки срокове на необходимата информация за състоянието на нещата в организацията.

Имате нужда от счетоводен съвет или консултация относно данъчни облекчения за Вашия бизнес?

Свържи се със счетоводна къща „Гарант“ сега!
Изгодно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *