Пловдив

тел: 0898 7777 36

адрес: бул. 6-ти септември 157, ет.1

Как да съставите правилно автобиография като счетоводител?

автобиография

Счетоводната професия е отговорна, сложна и често незаменима. От счетоводна къща „Гарант“ в тази статия ще дадем насоки как да направите правилно резюме или съставите правилна автобиография на счетоводителя, така че работодателят веднага да разбере, че сте истински професионалист.

Как да съставим автобиография, резюме: акцент върху изискванията на работодателя

Качествената автобиография е документ, който отразява уменията, опита на специалиста и дава информация, подходяща за интересите на работодателя. Така че, ако работодателят търси счетоводител, който има опит в разработването на счетоводна политика на предприятието от нулата, той ще даде предимство на кандидатите, в чието резюме има споменаване на съответната задача.

Запомнете основния принцип: вашата “визитна картичка” трябва да отговаря на изискванията за работа. Фокусирайте се върху уменията, които са важни за този конкретен работодател – информация за това има в обявата за работа.

Структура на автобиография на счетоводител

1. Заглавие

Заглавието на резюмето е вашата специалност или специализация. Например: “Главен счетоводител”, “помощник-счетоводител”, “счетоводител по съвместителство” и др.

2. Контактна информация

В този раздел посочвате вашите три имена, град на местоживеене, електронна поща и телефон, на които могат да се свържат с вас.

3. Цел на търсенето

Тук е необходимо накратко (с едно изречение) да формулирате каква работа бихте искали да намерите, какви приоритети на търсене сте определили за себе си.

Например: “намиране на работа в компания за търговия на едро, постоянна заетост”, “намиране на работа в сектора на услугите, възможност за съвместителство”, “заетост на позицията на старши счетоводител с перспектива за растеж към главен счетоводител” и т. н.

Цел в резюмето не е задължително да се посочи, но е желателно: така по-бързо ще намерите “вашия” работодател, а и той ще ви открие по-бързо.

4. Умения / Квалификации

Това е един от ключовите блокове в автобиографията. Тук кандидатът трябва да изброи уменията, които притежава.

Този блок включва всички видове умения:

 • Професионални – като пълно водене на счетоводство и личен състав, данъчното счетоводство на предприятието, водене на складово счетоводство, поддържане на касова книга и други;
 • Технически – това е способността да използвате софтуерни програми, текстови и цифрови редактори, умения за използване на офис оборудване.

Ето пример за автобиография на счетоводител, която изброява ключовите умения на специалиста:

 • Пълно счетоводно и данъчно отчитане на юридическите лица и ЕТ.
 • Формиране на счетоводна политика на организацията.
 • Поддържане на всички области на счетоводството: банка, каса, отговорни лица, разчети с контрагенти, разчети с доставчици и купувачи, материали, отчитане на разходите, изчисляване на заплати, дълготрайни активи и др.
 • Контрол на състоянието на вземания/задължения.
 • Поддържане на договори с доставчици и клиенти.
 • Извършване на банкови плащания с клиенти.
 • Авансови отчети. Командировъчни разходи.
 • Справки и удостоверения за липса на задължения, неплатени данъци и такси.

 

Вашето предимство на пазара на труда са умения и опит, които надхвърлят необходимия минимум – общ набор от умения, които повечето специалисти притежават. Ако има такива умения, те определено трябва да намерят отражение в резюмето. Например:

 • създаване от нулата на счетоводно и данъчно счетоводство или възстановяването му, коригиране на грешките на други счетоводители;
 • автоматизация на счетоводството на нови фирми,
 • водене на персонал, личен състав;
 • участие в разработването на длъжностните инструкции и характеристики;
 • ликвидация на предприятия;
 • поддържане на няколко юридически лица;
 • провеждане на икономически анализ на организацията.

 

Важен момент: ще добавите значимост в очите на работодателя, ако посочите в резюмето не само умения, но и постижения. Постиженията могат да бъдат споменати в същия блок.

Ето извадка от резюмето на счетоводител (от карето с квалификация), в която кандидатът отразява професионалните си постижения:

 • осигуряване на правилно начисляване и навременно прехвърляне на плащания към държавните и местните бюджети;
 • навременна подготовка и подаване на данъчни и счетоводни отчети;
 • разработване на счетоводна политика на предприятието, като се има предвид минимизирането на данъчното облагане;
 • успешно преминаване на данъчни и митнически проверки;
 • извършване на икономически анализ на стопанско-финансовата дейност на предприятието, оптимизиране на финансовата дейност на предприятието.

 

Намерете сред уменията си такива, които ви отличават сред другите специалисти – редки са и в същото време търсени. Не забравяйте да ги споменете в резюмето и в мотивационното писмо.

как да съставите правилно автобиография

5. Опит

Вторият най-важен блок на резюмето: благодарение на него работодателят може да научи повече за вашата професионална траектория.

Блокът за опит е лесен за оформяне. Посочвате:

 • период,
 • име на предприятието, работодател,
 • сфера на дейност на работодателя,
 • задачи, които сте изпълнявали – с акцент върху постиженията.

 

Работните места са посочват в обратен хронологичен ред, започвайки от последното/текущото.

Важно е да посочите сферата на фирмата, предприятието и техния мащаб (малка, средна, голяма), така че работодателят да може да оцени сложността и обема на задачите, които сте изпълнявали на даденото място на работа.

Предимство за счетоводителя е опитът в различни области на икономиката, тъй като това означава широчина на професионалния хоризонт. От друга страна, дълбоко познаване на една-две сфери (например, търговия на едро или строителство) също е предимство, особено ако търсите работа в една от тези области.

Обърнете внимание на следващия важен момент. Ако сте имали прекъсване в стажа, важно е да покажете, че вашите познания за законодателството и счетоводните норми са актуални към днешна дата.

В частта “допълнително образование” посочете опреснителните курсове, които сте преминали, за да възстановите професионалната си форма. Ако сте работили дистанционно, също го посочете в резюмето.

6. Образование

В този блок на резюмето трябва да изброите учебните заведения и специализациите, за които сте били сертифицирани (получили диплома, сертификат). Също така трябва да посочите периода от време, в който сте преминали обучението.

7. Допълнително образование

Тук можете да посочите курсовете, учебните програми, които сте преминали с цел повишаване на квалификацията. Трябва да се изброят обучения, семинари, конференции и други образователни дейности, ако те са от значение за вашата професия.

8. Допълнителни умения

В тази част на счетоводната автобиография имате възможност да отбележите умения, които не могат да бъдат наречени ключови, но те могат да бъдат използвани в работата.

На първо място, това се отнася за чужди езици – това умение може да бъде от значение, ако кандидатствате за работа в международна компания, където документ (или част от него) се превежда на английски или друг език.

Това могат да бъдат комуникативни умения или умения за обучение на подчинени, да се предоставя менторска помощ на нови служители.

Също така могат да бъдат полезни умения за управление, мениджмънт, предимно за тези, които претендират за позицията на главен счетоводител.

9. Лични качества

Какви лични качества на счетоводителя работодателят ще оцени на първо място?

За счетоводителя са важни качества като аналитичен ум, способността да се работи ефективно с големи количества информация, готовността за постоянно професионално развитие. Последното е важно, тъй като икономическите условия, в които работят предприятията, непрекъснато се променят и най-ценният служител ще бъде този, който е готов да реагира на промените чрез разработване на нови методи за решаване на проблеми.

Като предимства ще бъдат такива качества като общителност и доброжелателност, способност за поддържане на конструктивни взаимоотношения с колеги, партньори, представители на държавни и данъчни органи.

Предимство е и способността да се работи самостоятелно, като се определят задачите в перспектива, като се предприемат инициативи за нови решения и активни действия, където ситуацията го изисква.

Може би лидерите сред качествата, необходими на счетоводителя, са честност, лоялност и отговорност – те могат безопасно да бъдат споменати в резюмето и мотивационното писмо.

Съставянето на автобиографията на счетоводителя не е трудно, ако знаете своите предимства и познавате изискванията за автобиография. По-трудно е да се премине интервюто, тъй като това е жив процес на комуникация и е невъзможно да се предскажат въпросите на работодателя. Ще се почувствате по-уверени, ако за всяко умение и качество, изброени в резюмето, дадете пример от практиката си и разкажете за него на интервюто за работа, ако работодателят ви помоли да илюстрирате отделните елементи на автобиографията си.

Ако смятате, че теорията е усвоена и сте готови да създадете автобиография, направете го. Помислете и за онлайн резюме, което да информира работодателите за вашата квалификация и опит в режим 24/7.

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още