Стартиращи фирми
Стартиращи предприемачи - клиенти на Гарант

Стартиращи предприемачи

Винаги се радваме, когато хората идват при нас, за да започнат своето ново бизнес начинание – това са личности, предприели риска да променят заобикалящата ги среда в своя полза.

Често клиентите ни не са запознати с нещата, които е необходимо да се свършат за да стартира фирмата по правилния начин. Ние им помагаме това да се случи, за да могат да се съсредоточат върху развитието и растежа на бизнеса си.

Най-честите услуги, ползвани от този тип клиенти са:

Първоначалната регистрация на фирмата им в Търговския регистър. Повече за услугата можете да научите тук

Последваща регистрация по ЗЗДС. Вижте повече

Изготвяне на трудовите договори за новоназначените им служители

Консултации, свързани с трудовото и данъчното законодателство

Създаване на подходяща счетоводна политика

Планиране и прогнозиране на данъците и осигуровките за първите етапи от дейността им

Възстановяване на ДДС за първоначалните им инвестиции в бизнеса