чуждестранни инвеститори
Счетоводство на чуждестранни фирми

Чуждестранни инвеститори

Гарант е една от малкото счетоводни фирми, предложили пълно счетоводно обслужване на английски език за чуждестранните инвеститори, решили да започнат бизнес в Пловдив.

Чуждестранните ни клиенти обикновено инвестират в Пловдив, защото са привлечени от добрия бизнес климат, ниските данъци и популярността на града ни като аутсорсинг дестинация.

За да им помогнем да организират правилно бизнеса си, често работим в сътрудничество с адвокати, специалисти по недвижими имоти и лицензирани преводачи.

Обикновено осигуряваме на чуждестранните си клиенти следните услуги:

Насочване към доверени външни специалисти - например брокери на недвижими имоти, англоговорящи адвокати, специалисти по трудова медицина, агенции за подбор на персонал и др.

Консултации относно специфичните български условия за правене на бизнес

Цялостно организиране и водене на счетоводната им отчетност

Висококачественото счетоводно обслужване на Гарант помага на чуждестранните инвеститори лесно и безпроблемно взаимодействие с държавата при първоначалните им инвестиции в икономиката на гр. Пловдив – като покупката на машини или недвижими имоти за бизнес цели и др.