самоосигуряващи се лица
Успешни професионалисти - самоосигуряващи се лица

Успешни професионалисти

Дори да упражнявате дейността си като физическо лице, можете да се обърнете към нас. Помагаме на множество фрийлансъри и упражняващи свободни професии лица да организират счетоводната си отчетност по правилния начин.

Ние знаем, че този тип професионалисти са изключително заети, за да се занимават с неизбежния контакт с държавните институции. Затова вместо тях ние следим и уведомяваме за сроковете за плащане на задълженията към бюджета и за подаването на всички необходими декларации.

Най-често използваните от тях счетоводни услуги са:

Изчисляване на социално-осигурителните вноски и заплащането им по банков път

Обработка на болничните листове (когато са осигурени с право на болничен) и представянето им в НОИ

Консултации, свързани с текущите промени в законодателството

Консултации по повод избор на бизнес решение

Изготвяне на годишната им данъчна декларация

Нашите клиенти – физически лица – работят в най-разнообразни сфери на дейност. Много от тях са ангажирани в сферата на ИТ услугите, земеделското стопанство, изработката на сувенири, изкуството и фотографията.