Утвърдени фирми
Утвърдени на пазара фирми от гр. Пловдив - клиенти на Гарант

Утвърдени на пазара фирми

Това са фирми с история, решили да доверят счетоводството си на нас. Често пъти тези фирми имат слабости в организацията на счетоводството им, допуснати от предишните им счетоводители.

В същото време това са фирми, имащи изключително високи изисквания към услугите ни. Често са преминали не една или две ревизии и са се уверили от личен опит колко е важно качеството на счетоводната им отчетност.

Радваме се да работим с такива клиенти, защото съвременните технологии, които използваме в работата ни винаги правят добро впечатление. Високооценен остава фактът че подаваме всички необходими декларации и отчети по електронен път и не таксуваме отделно за всяко посещение в НАП.

Особено приятно е за нас е да виждаме доброто впечатление, изписано на лицата им, когато предоставяме исканите справки почти веднага, а не след седмици. Или когато разберат, че годишното приключване не се заплаща допълнително.

Най-често помагаме на този тип клиенти със следното:

Внедряваме съвременен подход при организацията на счетоводната им отчетност.

Импортираме счетоводните данни на фирмата, генерирани през минали години.

Провеждаме одит на счетоводната им отчетност, съдадена от предишния им счетоводител, да са сме сигурни че отговаря на съвременните законови изисквания.

Организираме цялостната им счетоводна отчетност съобразно изискванията на законодателството.