9 стъпки към успешна цифрова трансформация на фирмите

Дигиталната трансформация често се възприема като чисто технологични нововъведения: още едно мобилно приложение или преминаване към електронна търговия. Компаниите, фирмите се стремят да се адаптират към бързо променящите се изисквания на пазара и на потребителите. Но истината е, че цифровата трансформация засяга всички процеси в рамките на компанията: инфраструктура, това, което тя продава, на кого и как.

По данни на IDC през 2019 г. организациите, които са извършили дигитална трансформация, ще получават не по-малко от 45% от приходите си от новите бизнес-модели.

1. Без детайлна стратегия няма да има резултат

цифрова трансформацияПреди да инвестирате в нови технологии разработете детайлна стратегия. Без разбиране на проблемите, слабите ви места и какви резултати искате да постигнете, вие ще приличате на чук, който бие по всичко наоколо с надеждата да попадне на гвоздей.

72% от фирмите, които са достигнали най-високото ниво на успех в областта на цифровите трансформации, имат официална стратегия.

2. Предайте важността на трансформацията до всеки ръководител (мениджър) във фирмата

Имате стратегия – това е добре, но още по-важно е да я предадете до ръководителите на всички нива. Ако дигиталната трансформация се възприема като ориентирана само към ІТ или маркетинг отдела, то ръководители на други отдели няма да вземат подобаващо участие в нейната реализация.

3. Назначете човек, който да отговаря за осъществяването на стратегията

Преди въпросите по цифровата трансформация са били задача на ръководителя на IT-отдела или ръководещия маркетинговия отдел. Но сега обемът на работа се е увеличил толкова, че е редно да се въведе нова длъжност. Точно този човек трябва да носи основната отговорност за прилагане на стратегията за дигитална трансформация на фирмата.

4. Осигуряване на допълнително обучение на персонала на всички нива

Освен за обучение на служителите как да работят с новите технологии и как да ги използват пълноценно, компаниите трябва да отделят време и за насърчаване, стимулиране на цифровата грамотност на служителите. Не веднъж, а постоянно.

Обучението става още по-важно, когато се осъзнае, че цифровите технологии не заместват голямата част от служителите, а по-скоро допълват техните умения.

5. Преразгледайте организационната структура

Просто да приемете дигиталната трансформация без да променяте нищо във вътрешната структура на фирмата си, не е достатъчно. Трябва да се преразгледат нивата на йерархията, да се включат в процесите на цифровата трансформация сътрудници, може би не заемащи високи постове, но притежаващи високо ниво на експертност в тази област.

6. Избавете се от старите модели на мислене

За прилагането на реална трансформация ръководителите (мениджърите) трябва да променят своите ментални модели – начин на мислене, изработен с течение на времето и на базата на това какво е било и е работело в миналото. Това е критично важна първа стъпка. Не е лесна, особено за по-старите фирми, чието формиране предшества цифровата революция.

7. Наемете консултанти, ако е необходимо

външни консултантиМного фирми (особено в малкия и среден бизнес) не разполагат с пълен набор от умения и опит, необходими за самостоятелно планиране, ръководство и контрол над дейностите по внедряване на цифровата трансформация. Обучението на служителите може да помогне, но често се изисква наемането на консултанти. Може да се наложи да се промени и начинът за правене на бизнес.

8. Привлечете доставчици и клиенти в качеството им на партньори

Партньорството с доставчици и клиенти като участници в цифровата трансформация на вашата фирма помага на два фронта. На първо място – това ще позволи да се използват идеи и знания, които тези страни могат да предложат. От друга страна, това повишава шансовете всички нови процеси, продукти, услуги, канали за доставка или бизнес-модели да бъдат приети от тези важни външни заинтересовани страни.

9. Измерете резултатите

Твърде често компаниите се фокусират върху неправилните показатели: колко време сътрудниците или консултантите са изразходили по проекта или какъв процент от физическите данни се дигитализира. Основно внимание трябва да се обърне на резултатите в такива важни области като: производителност, ръст на приходите, печалба и удовлетвореността на клиентите.

Успешният бизнес днес върви по пътя на цифровата трансформация: не стойте настрана, променяйте се заедно със света. Но не забравяйте и факта, че всяка промяна трябва в крайна сметка да доведе до осезаем резултат.

Използвайте за удобство системата за онлайн счетоводство на Счетоводна къща ГАРАНТ!

стъпки към цифрова трансформация - инфографика

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *