бизнес етикет

Какво е бизнес етикет? Десет правила на предприемача

Публикувано на 25 октомври 2022 г.

Бизнес средата, подобно на социалния живот, има редица закони и правила, наречени етикет. За тези, които не са запознати с правилата на бизнес етикета, възникват много проблеми, които възпрепятстват бизнес растежа, свързан с провеждането на бизнес преговори, популяризирането на компанията и продуктите, произведени от нея или услугите, които предлага. За един предприемач се съди по неговите маниери, способността да общува компетентно в бизнес среда, по начина, по който прави бизнес.

Какво е бизнес етикет?

Времето е пари

За основа на бизнес етикета се счита безупречно спазване на управлението на времето, заедно с точност и уважително отношение към такова понятие като „чуждото време“. Недопустимо и грубо нарушение са постоянните закъснения и абстрактни разговори, които не се отнасят до сферата на бизнеса. Това поведение може да доведе до загуба на дългосрочно сътрудничество с влиятелни предприятия и организации. Предприемач, който не се отличава с точност, в бизнес среда няма да бъде уважаван и взет на сериозно. Колегите и партньорите ще имат мнение за него като за ненадеждна личност, на която не може да се разчита за нищо.

Дрескод

Нищо друго не допринася така за създаването на мнение за един човек, както външния вид. Предприемачът е добре да отдава предпочитание на строг костюм, акуратна прическа, хармонично подбрани аксесоари.

Правилна организация на работното място

Начинът, по който е подреден неговият работен кът, бюро, говори за маниера и точността на всеки. За мързеливост и небрежност на предприемача, който върши работата си „през пръсти“, говори бъркотията на бюрото, дебел слой прах и планини от хаотично нахвърляна документация. Няма място на бюрото, което е претрупано с различни сувенири, снимки на роднини, вази с цветя. Партньор или сътрудник ще се отнася с голямо доверие към предприемач, чието работно място е пример за точност, чистота и ред.

Грамотност на речта

Деловият човек трябва да се стреми речта му да е структурирана, така че всички думи в нея да са „на място“, без леене на постоянни празни приказки и цветисти отклонения. Недопустимо е да прибягвате до думи паразити, чести повторения на фрази, гримаси в речта си.

Уважение към другите

Човек, който не знае как да се държи прилично и уважително в отношенията си със служители, клиенти, бизнес партньори, в света на бизнеса се възприема негативно, хората се стремят да контактуват с него възможно най-малко, да нямат общи дейности. Без уважително отношение към хората, към чуждата гледна точка, означава, че липса бизнес етикет. Това се отнася както за способността да слушате събеседника, така и за способността правилно да преговаряте, да общувате по телефона и в интернет.

Търговска тайна

Всяка организация, фирма, компания има информация, която не подлежи на разкриване. Една от отговорностите на добрия лидер е да си гарантира, че служителите не разкриват търговски тайни. Недопустимо е хората, съставляващи екипа на предприятието, да предават, разкриват класифицирана информация, свързана с тяхната работа, на неоторизирани лица. Това е едно от основните правила на бизнес етикета.

Без безделие!

Колкото и да е жалко, за повечето офиси не е необичайна картина, когато служителите, вместо да изпълняват служебните си задължения, клюкарстват, пушат, пият кафе, седят в социалните мрежи и се занимават с личните си дела. За една компания ценен служител е този, който поне 80% от работното си време е зает с работа. Предприемачът, ръководителят трябва да дава заповеди или задачи с яснота и конкретност.

Субординация (подчинение)

Според бизнес етикета лидерът, ръководителят трябва да се отнася към всички свои подчинени еднакво, като предпоставка за комуникацията „ръководител-подчинен“ е поддържането на дистанция. Неетично е да порицавате служител в присъствието на други членове на екипа. Ръководителят трябва да се научи да дава заповеди или задачи с яснота и конкретност, осигуряване на обратна връзка, контрол на трудовия процес. Подчинените трябва да изпълняват заповедите на ръководството. Те имат право да изразят мнението си и да дадат препоръки относно подобряването на работата на предприятието.

Благоприятен микроклимат

В зависимост от съществуващите отношения между служителите се формира така нареченият микроклимат. Благодарение на равноправните, доброжелателни, уважителни отношения в екипа се създават добри условия за ефективната му работа. Единственият жест на докосване, разрешен в бизнеса, е ръкостискане.

Бизнес маниер

Поведението на предприемача се характеризира не само по дрехите и речта, но и жестовете, маниерите, мимиките. Според бизнес етиката той трябва да се отличава с енергични движения, уверена походка, добра стойка, прямота в погледа, липса на суетене. Летаргията и бавността на движенията не са добре дошли. Единственият жест на докосване на събеседниците, разрешен в бизнес среда, е ръкостискането. Неприемливи са познатото потупване по рамото, прегръдка, целувка и други жестове, които говорят за приятелско, твърде дружелюбно отношение и симпатии.

Стартирате собствен бизнес? Сложете ред в счетоводството си още в началото.

Свържете се със Счетоводна къща Гарант
Изгодно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *