Методи за ефективна оптимизация на данъците

Днес всеки предприемач е наясно колко е важно оптимизирането на данъчното облагане. Увеличение на рентабилността на бизнеса е основен приоритет на всяка фирма. За никого не е тайна, че немалка част от разходите на организацията се пада на плащания на данъци. Данъчната политика с всяка изминала година става с все по-твърд характер, което кара предприемачите да обмислят нови методи за данъчна оптимизация за своите компании, фирми.

Трябва да се помни, че в условия на постоянни нововъведения в данъчното законодателство старите методи на оптимизация имат свойството да губят своята актуалност. Има случаи, когато способите за оптимизация, които по-рано са били напълно законни, след приемането на новостите в данъчното облагане от страна на държавата са останали извън закона. Предприемачите трябва винаги да бъдат в крак с промените в данъчното законодателство, за да ползват най-ефективните начини за правене на бизнес. Или тази дейност може да се възложи на специализирана фирма, счетоводна къща.

Методи за оптимизация

Ето и някои от основните начини за оптимизиране на данъци:

  • Начин чрез промяна на отношенията с контрагентите, когато се избира гражданско-правна норма за оформяне на отношенията юридически. При този метод сложните взаимоотношения с контрагенти се разделят на няколко по-прости действия.
  • Също така съществува способ, при който има възможност за отлагане на данъчното облагане с оглед на факта, че датата за плащане на данъци е пряко свързана с датата, когато са се появили самите обекти за данъчно облагане, и са привързани към определен календарен период – това могат да бъдат месец, тримесечие или година.
  • Един от най-разпространените методи – прякото намаляване на данъците. Същността се състои в това, че се оптимизират всички операции, попадащи под данъчното облагане, както и облагаемите с данъци имоти. При този метод на първо място е необходимо да се разделят обектите за стопанска или оперативна дейност, които ще окажат най-малко влияние върху ефективността на правене на бизнеса.
  • Способ на делегиране – прехвърля отговорността за плащане на данъците на друга организация, обикновено специално създадена за подобни цели. Нерядко се използва, когато се планират и изчисляват данъците върху печалбата.
  • Също така широко се прилага методът, когато субектът или обектът на данъчното облагане се създава в отделна, различна регионална юрисдикция, обикновено с най-ниска данъчна ставка именно за дадената операция или обект на имуществото. Това е възможно, защото за различни субекти държавата може да варира териториално в определянето на ставки на данъчно облагане.

Ефективност на оптимизацията на данъчното облагане

Оптимизиране на данъчното облагане представлява дейността на данъкоплатеца, свързана с намаляване на неговите данъчни плащания. В момента са известни достатъчно начини, с помощта на които можете да постигнете доста разумни суми по данъчните си плащания. Въпреки това, не винаги минималните плащания се оказват приемливи в дейността на фирмите.

Факт е, че нито един метод/способ не може да донесе успех само по себе си. Така че трябва да се разбере, че само правилно разработена система с оглед и отчитане на действащото законодателство ще позволи постигане на предвидените резултати.

Според счетоводителите, например, една организация, която ясно се отличава от общата маса фирми с твърде малък обем плащания на данъци, може да привлече към себе си редица допълнителни проверки. А това от своя страна може да доведе до различни допълнителни разходи. Компетентно разработена данъчна оптимизация – това на първо място е корекция на размера и структурата на данъците, така че тя да обхваща всички сфери на дейност на фирмата. Съответно оптимизацията трябва да бъде направена от опитен специалист.

Оптимизиране на данъчното облагане: какво е важно да се отчете?

Всеки метод, способ за оптимизиране на данъците задължително трябва да бъде подложен на проверка преди въвеждането му. Проверка се прави чрез съответствие на системата на определени критерии:

  1. Законност. Методите за оптимизация трябва напълно да отговарят на изискванията на закона. Съответно, важно е предварително да се обмислят механизми за реагиране при промяна на действащите закони.
  2. Резултативност. В този случай става дума за пълнота на използването от фирмата на всички възможности за максимално намаляване на данъците ѝ.
  3. Автономност. Избраните от фирмата методи за оптимизация задължително трябва да не създават сложност в управлението и изпълнението, но и да подлежат на пълна подконтролност директно при прилагането им.
  4. Безопасност. Системата за оптимизация трябва да бъде внимателно обмислена, за да може в бъдеще компанията да не се сблъска с негативните последици при използване на данъчната оптимизация.
  5. Надеждност. В този случай става въпрос за устойчивост към всякакви евентуални промени на вътрешни/външни фактори.

Грамотната оптимизация на данъчната политика ще даде възможност на собственика на фирмата да се избави от надплатени суми за данъци в сегашните условия на високи ставки. При това трябва да се разбере, че неправилният/недомислен счетоводен отчет на данъчните фактора може да доведе фирмата не само до неблагоприятни последици, но и до фалит на фирмата. Така че с оптимизирането на фирмените данъци трябва да се занимава изключително квалифициран специалист.

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *