Възстановяване на фирменото счетоводство: Кога се налага

Публикувано на 20 юни 2020 г.

Реалността е такава, че възстановяване на счетоводството може да засегне абсолютно всеки предприемач, дори и вас. От счетоводна къща „Гарант“ се надяваме, че с вас няма да се случи, но ако все пак се случи, трябва да знаете точно какво да правите. Как точно да възстановите счетоводството: сами или с помощта на специалисти, и най-важното – какви са рисковете в единия или другия случай. Нека видим.

Кога е нужно възстановяване на счетоводството?

Възстановяване на счетоводството е необходимо, когато има проблеми с документацията на фирмата, компанията. Те могат да възникнат по няколко причини:

 • Открити грешки в счетоводните документи;
 • Загубени документи или компютърна база;
 • Счетоводство не е водено в продължение на дълъг период от време;
 • Смяна на собственика. Новият собственик може да поиска информация за състоянието на счетоводството. Освен това, преди продажбата на бизнеса може да се възстанови счетоводството – фирма с прозрачно счетоводство може да се продаде по-скъпо;
 • Липса на знания, квалификация на счетоводителя. Това може да стане причина за несъответствие на данните на отчитане на текущото финансовото състояние;
 • Уволнение на предишния счетоводител, който може просто да реши да отнесе със себе си документи или унищожи базата;
 • Идентифицирани грешки в документите от данъчните власти, което е довело до санкции и наказателни лихви, такси;
 • Блокирана сметка/и на фирмата;
 • Подготовка за финансова или данъчна проверка. Анализ на състоянието на счетоводството преди дадено мероприятие може значително да намали риска от възможни претенции.

Какво ще стане, ако счетоводството не се възстанови?

Липсата на документи не дава възможност пълноценно да се контролира безопасността на активите на фирмата, дружеството. По същата причина не може да има своевременно получаване на вярната информация за състоянието на разплащания с контрагентите.

Най-важното е, че при липсата на пълно счетоводство няма достатъчно аргументи, за да се защитите от претенциите на данъчните. Ако в организацията липсват счетоводна система или първични документи, то в хода на данъчна проверка ще ви доначислят данъци, глоби и лихви.

Освен това, невалидни отчети или липсата им води до това, че собствениците на бизнеса, мениджъри и други заинтересовани лица не могат да получат пълна и точна информация за това как стоят нещата на компанията и какво е нейното финансово състояние.

Ако счетоводството не се извършва по правилата, се изкривяват отчетите и са нарушени сроковете за подаване. В крайна сметка ръководството на дружеството и отговорните лица са принудени да носят административна и наказателна отговорност.

Частично или напълно да се възстанови счетоводството?

При възстановяване на счетоводството отново се създават и обработват различни документи: договори, платежни нареждания, актове, квитанции, разписки, фактури и други. Документите се подготвят и от самата организация, и от нейните контрагенти. Също така трябва да се изчисли сумата на задължения към контрагенти и банки, приходи и разходи.

Ако счетоводството се възстановява частично, данни се попълват за специфични, конкретни области. Например, счетоводство на персонала, операции по касата, плащанията по банка и др. Предимствата на този вид възстановяване – относително бързо и евтино.

Ако счетоводството се възстановява напълно, се анализира и коригира цялото счетоводство. При това се обработва цялата първична документация за изминалите периоди, подават се счетоводни отчети и декларации, както и отчети към инспекции, фондове и статистика.

Първата стъпка

За начало се препоръчва да се направи опис на всички активи, както и на материалните ценности, които се намират в складове и в други отдели на компанията. Това ще даде реална информация за действителната наличност на активите на дружеството и тяхното състояние.

На следващо място, трябва да се оцени тяхната стойност. Оптимално бързо и от независим оценител. Той ще изготви доклад, в който се посочва пазарната цена на активите, както и сроковете им за експлоатация. А на база на тези данни може да се включат активите в баланса и да се определи срок за тяхното използване.

Обикновено възстановяването на счетоводство минава през следните етапи:

 • Първият етап е обработка на документите, които сте успели да намерите (ако сте намерили изобщо някакви), тяхната класификация и анализ. На този етап се извършва опис, по време на който се идентифицират наличните активи. Въз основа на получените данни се разработват решения за водене на счетоводството, отчетна политика и други вътрешни нормативни документи, необходими в работата.
 • Вторият етап – търсене на загубени документи, тяхното възстановяване и обработка. На този етап се формират счетоводни регистри и отчети: внасят се корекции във вече съществуващите регистри или се съставят регистри повторно, ако ги няма.

При възстановяване на счетоводството се извършва анализ на документите, организиране на документооборота, подават се уточнените форми на отчети за периода, за който трябва да се възстанови счетоводството. Проверява се верността на изчисляване на данъци, съставянето на декларации, организира се счетоводството в съответствие със законовите изисквания.

На етапа на търсене и възстановяване на документи се извършват следните дейности:

 • Анализ на първичните документи, възстановяване на тези, които са били загубени, ако това е необходимо. Обхватът на работата като цяло зависи от броя документи, включително изгубени, мащаба на бизнеса на компанията, броя на клоновете и на редица други фактори;
 • Ако е необходимо, да се създаде програмно обезпечаване, софтуер за счетоводството. Базите данни могат да бъдат възстановени напълно, дори ако техните щети са сериозни или непълни;
 • Изготвят се и подават декларации и отчети, възобновява се отчета на персонала;
 • Извършва се сверка с регулаторните и надзорни органи.

След като отчетните данни бъдат възстановени, счетоводната и данъчна отчетност ще съдържа надеждна информация.

Какви грешки могат да възникнат?

При възстановяване на счетоводството трябва по-специално да се обърне внимание на следното:

 1. Възможни несъответствия и разминавания с изчисленията, разчетите на данъчните власти.
 2. В отчитането и данъците могат да се съдържат неверни данни и грешки (за дивиденти и др.).
 3. Не трябва да се унищожават документите, върху които се възстановява счетоводството.

Колко струва?

Разходите за възстановяване на счетоводството пряко зависят от няколко фактора: обема на необходимата работа, продължителността на периода, за който е липсвало счетоводство или е било грешно, размера на документооборота, сроковете, необходими за извършване на работата.

В допълнение, на цената на услугата оказват влияние режима на данъчно облагане на клиента, наличието на чуждестранни операции, кредити и заеми, сложността на производствените процеси и т.н. По-добре се обърнете към специалисти, които подробно да анализират конкретната ситуация и да дадат цена.

Възможно ли е да отчетете тази услуга за разход?

Плащане на услуги за възстановяване на счетоводството могат да се включат в разходите на фирмата, но се консултирайте със счетоводителя си. Най-оптималното решение за възстановяване на счетоводството е да предадете тези отговорности на специалисти. Те ще изчислят пропуснати ползи, ще сформират отчетна база, ще проанализират потвържденията за наличието на първични документи, изобщо – ще оформят всичко от нулата.

Търсите качествено счетоводно обслужване?

Свържете се със Счетоводна къща Гарант
Изгодно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *