Пловдив

тел: 0898 7777 36

адрес: бул. 6-ти септември 157, ет.1

Възстановяване на фирменото счетоводство: Кога се налага

Реалността е такава, че възстановяване на счетоводството може да засегне абсолютно всеки предприемач, дори и вас. От счетоводна къща „Гарант“ се надяваме, че с вас няма да се случи, но ако все пак се случи, трябва да знаете точно какво да правите. Как точно да възстановите счетоводството: сами или с помощта на специалисти, и най-важното – какви са рисковете в единия или другия случай. Нека видим.

Кога е нужно възстановяване на счетоводството?

Възстановяване на счетоводството е необходимо, когато има проблеми с документацията на фирмата, компанията. Те могат да възникнат по няколко причини:

Какво ще стане, ако счетоводството не се възстанови?

Липсата на документи не дава възможност пълноценно да се контролира безопасността на активите на фирмата, дружеството. По същата причина не може да има своевременно получаване на вярната информация за състоянието на разплащания с контрагентите.

Най-важното е, че при липсата на пълно счетоводство няма достатъчно аргументи, за да се защитите от претенциите на данъчните. Ако в организацията липсват счетоводна система или първични документи, то в хода на данъчна проверка ще ви доначислят данъци, глоби и лихви.

Освен това, невалидни отчети или липсата им води до това, че собствениците на бизнеса, мениджъри и други заинтересовани лица не могат да получат пълна и точна информация за това как стоят нещата на компанията и какво е нейното финансово състояние.

Ако счетоводството не се извършва по правилата, се изкривяват отчетите и са нарушени сроковете за подаване. В крайна сметка ръководството на дружеството и отговорните лица са принудени да носят административна и наказателна отговорност.

Частично или напълно да се възстанови счетоводството?

При възстановяване на счетоводството отново се създават и обработват различни документи: договори, платежни нареждания, актове, квитанции, разписки, фактури и други. Документите се подготвят и от самата организация, и от нейните контрагенти. Също така трябва да се изчисли сумата на задължения към контрагенти и банки, приходи и разходи.

Ако счетоводството се възстановява частично, данни се попълват за специфични, конкретни области. Например, счетоводство на персонала, операции по касата, плащанията по банка и др. Предимствата на този вид възстановяване – относително бързо и евтино.

Ако счетоводството се възстановява напълно, се анализира и коригира цялото счетоводство. При това се обработва цялата първична документация за изминалите периоди, подават се счетоводни отчети и декларации, както и отчети към инспекции, фондове и статистика.

Първата стъпка

За начало се препоръчва да се направи опис на всички активи, както и на материалните ценности, които се намират в складове и в други отдели на компанията. Това ще даде реална информация за действителната наличност на активите на дружеството и тяхното състояние.

На следващо място, трябва да се оцени тяхната стойност. Оптимално бързо и от независим оценител. Той ще изготви доклад, в който се посочва пазарната цена на активите, както и сроковете им за експлоатация. А на база на тези данни може да се включат активите в баланса и да се определи срок за тяхното използване.

Обикновено възстановяването на счетоводство минава през следните етапи:

При възстановяване на счетоводството се извършва анализ на документите, организиране на документооборота, подават се уточнените форми на отчети за периода, за който трябва да се възстанови счетоводството. Проверява се верността на изчисляване на данъци, съставянето на декларации, организира се счетоводството в съответствие със законовите изисквания.

На етапа на търсене и възстановяване на документи се извършват следните дейности:

След като отчетните данни бъдат възстановени, счетоводната и данъчна отчетност ще съдържа надеждна информация.

Какви грешки могат да възникнат?

При възстановяване на счетоводството трябва по-специално да се обърне внимание на следното:

  1. Възможни несъответствия и разминавания с изчисленията, разчетите на данъчните власти.
  2. В отчитането и данъците могат да се съдържат неверни данни и грешки (за дивиденти и др.).
  3. Не трябва да се унищожават документите, върху които се възстановява счетоводството.

Колко струва?

Разходите за възстановяване на счетоводството пряко зависят от няколко фактора: обема на необходимата работа, продължителността на периода, за който е липсвало счетоводство или е било грешно, размера на документооборота, сроковете, необходими за извършване на работата.

В допълнение, на цената на услугата оказват влияние режима на данъчно облагане на клиента, наличието на чуждестранни операции, кредити и заеми, сложността на производствените процеси и т.н. По-добре се обърнете към специалисти, които подробно да анализират конкретната ситуация и да дадат цена.

Възможно ли е да отчетете тази услуга за разход?

Плащане на услуги за възстановяване на счетоводството могат да се включат в разходите на фирмата, но се консултирайте със счетоводителя си. Най-оптималното решение за възстановяване на счетоводството е да предадете тези отговорности на специалисти. Те ще изчислят пропуснати ползи, ще сформират отчетна база, ще проанализират потвържденията за наличието на първични документи, изобщо – ще оформят всичко от нулата.

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още