Пловдив

тел: 0898 7777 36

адрес: бул. 6-ти септември 157, ет.1

Плюсове на аутсорсинг счетоводството и комплексно счетоводно обслужване

Комплексното счетоводно обслужване включва пълен списък на операции, свързани със счетоводния и данъчен отчет, включително и редица свързани с тях услуги, които често излизат извън обхвата на компетентност на обичайния или единствен счетоводител (персонал, юридически и регистрационни функции и т.н.).

Списък на услуги, включени в счетоводно обслужване

Списъкът на услугите, включени в цялостното, комплексно счетоводно обслужване е различен за различните фирми, той основно зависи от нуждите и вида на дейност на всяка конкретна фирма (клиент). Но като цяло комплексно счетоводно обслужване включва:

 • разработване на счетоводна политика на фирмата и нейното внедряване;
 • съставяне на първична счетоводна документация, както и нейното систематизиране;
 • поддържане на регистри на счетоводството;
 • данъчен отчет (изготвяне/представяне на счетоводен баланс и отчети, данъчни декларации);
 • отчет на уставния капитал на компанията, нейните основни активи, производствени запаси и други активи на компанията, включително нейните задължения;
 • отчитане движението на паричните средства, поддържане, водене на банкови документи по налични и безналични операции;
 • отчет на касови операции;
 • кадрови отчет (назначаване/освобождаване на служителите, оформяне на командировки и графици на работно време, разчет на работни заплати, отпуски, болнични, премии, застраховки, приспадане и отчитане на осигуровки, подоходен данък).

Допълнителни услуги

В зависимост от вида на дейност на компанията, фирмата, освен основните функции, счетоводното обслужване може да включва допълнителни услуги, като например:

 • консултации по данъчно облагане;
 • данъчно планиране;
 • контрол на вземания/задължения (дебитна/кредитна задлъжнялост);
 • оптимизиране на данъчното облагане и други.

Предимствата на комплексните счетоводни услуги или на счетоводството на аутсорсинг са:

 • фирмата-клиент не е необходимо постоянно да следи промените в законодателството в областта на счетоводството, тъй като за това ще се погрижат професионалистите от наетата счетоводна къща;
 • при подписване на договора фирмата-клиент посочва, възлага цялата гама от предлаганите услуги, а отговорност за своевременност и качеството на изпълняваната работа носи фирмата-аутсорсър;
 • да се плаща на счетоводна къща, счетоводители на аутсорсинг е по-изгодно, отколкото да имате свой щат служители за всяко направление;
 • всички счетоводни услуги се извършват максимално оперативно, тъй като аутсорсинг компанията (счетоводна къща) е в непрекъснато взаимодействие с финансовите и данъчни институции;
 • ограничено текучество на кадри в счетоводството;
 • икономия на средства за сметка на това, че клиентът не изплаща заплата на счетоводител. Това означава, че липсват такива разходи като осигуровки, обезщетения за временна нетрудоспособност, отпуск, различни видове компенсационни и бонусни плащания;
 • клиентът се освобождава от необходимостта да се грижи за повишаване на квалификацията на служителите на счетоводния отдел;
 • прецизно счетоводство, тъй като счетоводната къща, фирмата-аутсорсър финансово е заинтересована да извършва работата си без грешки. Защото в условията на договора за предоставяне на счетоводни услуги на аутсорсинг тя носи материална отговорност;
 • фирмата на клиента е освободена от необходимостта за постоянно взаимодействие с данъчните власти, защото съставяне, обработка и предоставяне на отчети се прави от счетоводната къща;
 • освен счетоводни и данъчни отчети, аутсорсинг фирмите често предлагат съпътстващи услуги като: водене на кадрови отчет и юридическо съпровождане на сделките;
 • единствен, щатен счетоводител не винаги може да взема решения по всички въпроси, а се наемат допълнителни специалисти, което означава увеличаване на разходите на фирмите;
 • фирмата на клиента може да се концентрира непосредствено върху основната си дейност и да отдели повече време на бизнес процесите, които пряко влияят на нейната печалба.

 

Счетоводна къща „Гарант“ извършва цялостно, комплексно счетоводно обслужване в град Пловдив на принципа на аутсорсинга. По всички интересуващи Ви въпроси можете да се обърнете към нас на посочения телефон в сайта или чрез посочения имейл за връзка.

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още