Принципи на управление

Принципи на управление на Николо Макиавели

Публикувано на 15 март 2022 г.

Николо Макиавели през времето винаги е бил интересен за хората, предимно като виден политически мислител, стратег, писател и историк. И за това си има причина. По това време Николо Макиавели е секретар на Втората канцелария във Флоренция и ръководи дипломатическите връзки на републиката, както и написва няколко значими труда по военната теория.

Въпреки това, в днешно време името на Макиавели е свързано още и с теорията на управление, както и за специалисти в тази сфера той е интелектуален авторитет, влизащ не само в ролята на теоретик на социални конфликти, но също така и в ролята на консултант по мениджмънт. И днес от счетоводна къща ГАРАНТ ще се опитаме да разберем защо това е така.

Принципи за управление (мениджмънт) на Макиавели

Към днешна дата експерти, например като големият авторитет в областта на мениджмънта Ричард Ходжетс, говорят за четири основни принципа на Макиавели, които са повлияли на формирането на управлението:

  • Силата и авторитета на лидера се основават на подкрепата на съмишленици.
  • Подчинените трябва да имат ясно разбиране за това какво може да се очаква от лидера, както и какво очаква от тях той.
  • Лидерът трябва да има непреклонна воля за оцеляване.
  • Лидерът винаги е пример за справедливост и мъдрост за своите поддръжници.

В своята работа „суверенът“ Николо Макиавели наставлявал стремящия се към успех владетел, че всички негови действия трябва да бъдат съгласувани, на първо място, със законите на необходимостта, както и с поведението на подчинените му.

Лидерът може да разчита на успех само ако вземе предвид човешката психология, разбира нюансите на техния начин на мислене, моралните привички, недостатъците и предимствата. Важно е да се има предвид, че в много случаи поведението на хората се управлява от честолюбието и амбицията, но разбирането за това все още не е достатъчно. Необходимо е да се определи кой точно е най-амбициозен и следователно опасен за този, в чиито ръце е властта: тези, които възнамеряват да запазят това, което имат или тези, които искат да придобият това, което все още нямат.

Всичко това е в основата на следните правила, които трябва да ръководят мениджъра:

Страхът е най-ефективен

Най-популярният въпрос на Николо Макиавели, дори и днес, предизвикващ бурни спорове сред мениджърите, е следният: какво ще бъде по-ефективно за лидера – да внушава страх или любов на подчинените си? И кое е по-полезно за него – да се страхуват от него или да бъде обичан?

Разбира се, в идеалната ситуация е най-добре да се съчетаят мотивът на страха и мотивът на любовта. В реалния живот обаче е изключително трудно да се реализира, което означава, че за лидера ще бъде много по-ефективно, ако се страхуват от него. Но трябва да се държите по такъв начин, че страхът да не стане причина за омраза, в противен случай лидерът рискува да стане жертва на емоция, от която нищо няма да го спаси.

Постигането на необходимите резултати е напълно възможно, но само при условие, че лидерът помни, че по никакъв начин не трябва да се нарушават личните права на подчинените или тяхното материално благосъстояние. За да постигне желаното, лидерът може да приложи всяко наказание, но никога не трябва да касае имуществото или възнаграждението. Макиавели казва, че хората имат склонност да забравят дори смъртта на родителите си, но загубата на материално състояние те никога няма да забравят.

Постепенно възнаграждение и незабавно наказание

В процеса на управление на хора методът „камшик и награда“ трябва да се прилага много, много внимателно. Като правило човек отмъщава само за малки обиди или оскърбления. Ако има силен натиск върху него, той губи възможността за отмъщение. И в случай, че лидерът реши да върви по тази пътека, наказанието винаги трябва да бъде възможно най-тежко, така че всички опити за съпротива да бъдат прекъснати.

Що се отнася до похвалите и наградите, те, напротив, трябва да се използват малко по малко, така че подчинените да имат възможност да оценят и благодарят. Всеки положителен стимул трябва да бъде оценен, защото само в този случай ще бъдат ефективни.

Трябва да се помни, че кариерното израстване и наградите са скъпи, когато се случват рядко в живота. А наказанието трябва да се извършва незабавно и в по-голяма степен, защото еднократната и моментна твърдост ще се възприеме много по-леко, отколкото ако се разтяга във времето.

За всичко останало „камшикът“ винаги причинява болка, а „бисквитката“ постепенно се дава, в резултат на което и двете чувства могат да доведат до единен резултат.

Лъв и лисица

Лидерът не може да бъде съвършен и да притежава всички добродетелите наведнъж. Поради тази причина е много важно не какъв е той, а как го възприемат подчинените му. Ако използват този трик, резултатът от цялата дейност на лидера ще бъде много по-висок.

Мъдрият ръководител трябва да съчетава в себе си качествата на лъв, който е силен и честен, и качеството на лисицата, способна на висока класа притворство и мистификация, с други думи трябва да се свържат вродените качества и придобитите.

Завист и напористост

Стимулът за напредък е неудовлетвореността – това е причината за промяната. Хората по природа са такива, че искат да имат повече, отколкото имат, но се страхуват да загубят това, което вече притежават.

Човек, който завижда на хора, които живеят по-добре от него, може да се каже, че ги мрази, правейки ги врагове, дори и от тези, които не знаят за това. Така че с течение на времето стимулът за напредък става спирачка, в резултат на което човек се превръща във враг за себе си. В този момент злото става добро, а доброто се прилага със зло намерение.

Въпреки че желанието да имаме повече е съвсем естествено, мярката трябва да бъде във всичко. И ако следвате това правило и бъдете уверени в своите стремежи, без да завиждате на другите, тогава и останалите ще се отнасят към лидера с необходимото уважение.

Относителност и разграничение

Според принципа на относителността на Макиавели средствата трябва да бъдат избирани въз основа на ситуацията, резултатът трябва да бъде оценен въз основа на средствата, а ситуациите, средствата и целите трябва да се съотнасят едни към други.

С принципа на относителността се преплита принципът на разграничаване на моралното и политическото – начинът на управление не трябва да се оценява от позицията на морала. Лидерът не може да бъде движен само от морални стандарти, защото управлението е сфера на относителното, а нравствеността – сфера на абсолютното.

Кръговрат на формите на управление

Идеята на Макиавели, че формите на управление се развиват циклично, също е релевантна в наше време. Така, например, монархията може лесно да се превърне в тирания, а аристокрацията в олигархия и т.н. За това може да се съди по политическите преврати, а също така по факта, че дори и най-прогресивен режим на управление може да бъде свален.

Лидерът всеки момент трябва да помни, че почти всичко в нашия свят е предмет на движение и кръговрат, от ежедневните дела и тревоги до материалните обекти и форми на управление. Такава е самата природа на реалността – нещата просто не могат да останат в покой. По този начин, когато някой достигне съвършенство, след което вече няма път напред, той започва да се движи назад.

Действията на хората, компаниите, държавите – всичко е характерно за движението на махалото – първо те се издигат, а след това те се сблъскват с упадък. Всеки човек, който постъпва разумно, има присъщо желание за успех. Но необходимостта често засенчва разума, водейки го към много неща, но такива неща, до които умът не би довел.

Воден от това, Николо Макиавели, отново в своята работа „Суверенът“, отделя три „положителни“ и главни управленски форми, сред които демокрация, аристокрация и монархия, и три „отрицателни“ – сред които анархия, олигархия и тирания (последната философа назовава и извращения). Но „отрицателните“ са толкова сходни с „положителните“, че всяка от тях може за една нощ да приеме формата на всяка друга.

Лидерът трябва да знае, че той може да установи „положителна“ форма на управление само за определен период от време, защото нищо не може да го предпази от превръщането му в „отрицателно“. По същия начин и в човешките дела: добрите дела могат да се превърнат в злодеяния, а злодеянията могат да бъдат под формата на добри дела.

Кратко резюме

Естествено, много от описаните от нас в статията, без да говорим дори за трудовете на самия Макиавели, се отнасят в по-голяма степен до политиката и управлението на държавата, но няма как да не забележите, че всичко това може лесно да бъде приложимо и към сферата на мениджмънта. Ето защо съвременните мениджъри професионалисти с такъв интерес изучават Николо Макиавели и се опитват да проектират идеите му в сферата на професионалните си интереси.

Нуждаете се от ред във финансите и счетоводството си?

Свържете се със счетоводна къща ГАРАНТ сега!
Изгодно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.