Пловдив

тел: 0898 7777 36

адрес: бул. 6-ти септември 157, ет.1

Мениджър – особености, плюсове и минуси

Мениджмънт – понятие и основни характеристики

Мениджмънтът е процес на управление на дадено производство, фирма, компания или отдел от нея.

Работата в тази сфера е насочена към планиране, изпълнение и контрол на поддържането на оптимални условия за дейността на обекта с цел получаване на печалба и намаляване на разходите. На тази основа се изготвят длъжностни задължения на мениджъра, неговите цели, подбират се методи, схеми. Важно е да се разбере, че производственият мениджмънт значително се различава от управлението (мениджирането) на търговска точка или център за предоставяне на услуги.

Цели и функции на персонала

мениджър Описанията на професиите са различни, но задачите пред професионалистите винаги остават горе-долу едни и същи – да се поддържа непрекъсната и ефективна работата на конкретен обект. На първо място това се извършва чрез управление на персонала. Мениджърът трябва да подбере служители, да състави спрямо тях алгоритми за работа, да разпредели отговорностите, да контролира изпълнението на задачите.

Също така, в списъка на основните отговорности на мениджъра обикновено влизат такива моменти:

  • дефиниране на целите, определяне на цели, изготвяне на планове за работниците и служителите;
  • водене или мониторинг на преговори с контрагенти, оценка на риска при договаряне;
  • анализ на работата и оценка на персонала, мотивиране на работниците, служителите и налагане на наказания, организиране на мероприятия за повишаване квалификацията на персонала;
  • поддържането на бизнес отношения с партньори и контакти с висшестоящото ръководство;
  • оценка на перспективите за конкретен сегмент от пазара, разработване на планове за разширяване на обхвата на влиянието на компанията, повишаване на нейната рентабилност.

В зависимост от обхвата и сферата на дейност, списъкът на задълженията на мениджъра може да бъде значително променен или разширен.

Какви биват мениджърите

В медиите често се среща информация за огромни заплати на мениджъри. На големи доходи и “златни парашути” могат да разчитат само тези единици, които са стигнали до върховете на йерархията като мениджъри. Получаването на диплома по “мениджмънт” е само първата стъпка по пътя към успеха. Поради липса на амбиции и нежеланието да се развиват 99% от висшистите се ограничават с минимума.

Условна класификация на професията мениджър:

  • обикновен служител – той има поне един подчинен. Получаването на длъжността не изисква наличието на висше образование, достатъчно е средно или средно специално. Обикновено това е служител на магазин или фирми, компании, които се занимават с продажба на стоки или услуги, майстор, администратор;
  • мениджър на средно ниво – с висше образование в областта на мениджмънта или друго. Той е отговорен за работата на отдел, търговски обект, цех, клон (филиал) в състава на мрежата. Пример за такъв мениджър – администратор или директор на конкретен обект, който контролира работата му като цяло;
  • ТОП-мениджър – най-високото стъпало в областта на мениджмънта. Той е управляващ на компанията, фирмата, на производството, на мрежата, на търговски обект. Обикновено получаването на тази длъжност изисква не една, а няколко дипломи в различни сфери.

Отделно трябва да се разгледат регионалния и международен мениджмънт. И в двата случая има шансове за израстване в кариерата, реализация на професионалния потенциал и увеличаване на дохода. При работа в международни компании се изисква наличието на по-голям обем от знания и умения, а тези сътрудници са особено ценени.

Плюсове и минуси на професията мениджър

Главен негативен момент – нарастващата конкуренция. За да получите добро място трябва да притежават не само необходимите знания, но и комбинативен ум, амбиции, стремеж към непрекъснато развитие. Още – повечето мениджъри трябва постоянно да работят в условия на стрес, крайни срокове (дедлайн). Често те са отговорни не само за себе си, а и за останалите служители, което създава допълнителен натиск. Повечето специалисти трябва да се подготвят, че в началото на кариерата им доходите няма да бъдат високи.

Този, който е избрал мениджмънта като поприще и е разбрал, че именно това е неговата цел, може да постигне голям успех. По отношение на получаване на знания и набирането на опит, такива служители се изкачват по професионалната стълбица, което води до увеличаване на техните доходи. Въпреки високото ниво на конкуренция, мениджърите винаги са търсени на пазара на труда.

Как да станете мениджър

Днес професията на мениджъра е търсена във всички сфери на административната, търговска и обществена дейност. Не само държавните, но и много частни университети вече подготвят специалисти в тази област.

За да получите специалност, достатъчно е да запишете някакъв вид  “Мениджмънт” и да я учите в продължение на 4-5 години. Днес много търсени са задочните и дистанционно форми на обучение. Има възможност във всеки момент да повишите или разширите своята квалификация, като посетите профилирани курсове.

В учебните заведения с този профил на студентите се преподават основи на управление, принципи на разработване на търговски стратегии. Те навлизат в спецификата на работата с персонала, учат се да съставят бизнес-планове и да водят документация. Съвременният мениджмънт изисква познания по логистика, сертифицирано, правно регулиране на работата, етика в бизнес комуникацията. Допълнителни умения се усвояват от студентите в зависимост от сферата, в която те планират да работят.

Заплата на мениджъра

Нивото на доходите на мениджъра зависи от него самия. Заплатата на много мениджъри зависи от качеството на работата им, както и от печалбата на организацията, така че няма таван. Мениджмънтът е сфера на големите възможности и големи шансове за реализация. Диплома от университет, академия, колеж е първата стъпка, която е в състояние да открие пред един амбициозен човек неограничени перспективи. Необходимо е само да си поставите цели и да се стараете да не спирате, въпреки постигнатото.

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *