5 ползи от счетоводителя за собствениците на малък бизнес

През последните години в България се наблюдава процес на концентрация на капитала – навлизане на мултинационални компании, които все повече конкурират малките български фирми. Като отговор на чуждата конкуренция, собствениците на малък бизнес се стремят да повишат ефективността си на работа, и да намалят разходите си. Все по-често използването на услугите на счетоводна къща се превръща в част от стратегията им. Това е така, защото този тип фирми им осигуряват необходимото високо качество, а техните цени на счетоводни услуги са по-ниски, отколкото работната заплата на нает на трудов договор счетоводител.

Въпреки многото разлики в качеството на различните фирми за счетоводно обслужване, като правило всяка една от тях се стреми да привлече като служител най-висококвалифицираните професионалисти, които успеят да намерят. Добрият и опитен специалист се превръща в тяхно конкурентно предимство, което използват при набирането на нови клиенти. Така че ако се нуждаете от качествени счетоводни услуги, човекът, които може да ги осигури най-вероятно работи в някоя от добрите счетоводни кантори.

Счетоводител предимства

Ето пет неща, с които един счетоводител може да бъде полезен за един собственик на фирма:

Доверен съветник. Ръководството на фирма предполага занимаването с въпроси, свързани с финанси, лихви, инвестиции. Понякога вземането на правилно решение може да се окаже трудно, особено ако работите с голям брой неизвестни. Освен това, ръководството на фирма често е и личен въпрос – това може да бъде делото на живота на даден човек, а това обстоятелство влияе върху преценката, особено в трудни моменти. Ето защо един съвет от безпристрастен външен човек винаги е ценно. Така че, ако се нуждаете от честен, безпристрастен и компетентен съвет за бизнеса си, един счетоводител винаги може да е от полза.

Умен съветник. Почтеността и безпристрастността е добро качество, но сами по себе си те не са достатъчни в ръководството на една фирма. Всеки ден собствениците на бизнес са изправени пред сложни решения. За тях е важно да имат досег до професионалист, който да им помогне да извървят пътя. Преди да вземе решение по даден проблем, собственикът на фирма трябва да е наясно с всички аспекти на решението си, включително и влиянието върху счетоводните, данъчните и осигурителните сфери. Един счетоводител би могъл да бъде от полза с мнението си по редица въпроси, като избирането на печеливши модели на ценообразуване, вземането на правилните инвестиционни решения, избирането на правилната счетоводна политика, и изготвяне на финансови прогнози.

Член на екип. Уменията на счетоводителя са разнообразни, особено когато е натрупал опита си в счетоводна къща. Той може да помогне на компаниите да следват пътя към по-добрите резултати в бизнеса. Много от счетоводителите могат да имат широки познания относно бизнес средата, в която дадена фирма работи. Като член на бизнес екипа на фирмата, той може да приложи своя опит и знания с цел укрепване на фирмата от гледна точка на управлението на разходите и правната защита на интересите й.

Добър комуникатор. Заради големия брой проблеми, с които собствениците на фирми ежедневно се занимават, те често остават неинформирани относно промените в счетоводното и данъчното законодателство. Когато настъпят законодателни промени, засягащи фирмата, счетоводителят е човекът, който служи като “преводач” на информацията относно нормативната уредба. Той работи със собственика, за да осигури изпълнението на една важна цел: Бизнесът да се развива естествено, без проблеми от страна на държавата в лицето на данъчната администрация.

Добър посредник. Счетоводителят наблюдава пулса на фирмата и нейното здраве. Една от неговите основни роли е да гарантира, че паричните потоци отговарят на планираните – и да забележи навреме, ако това не е така. Счетоводството е дейност за анализиране на причинно-следствените връзки и оценка на ресурсите на фирмата, за да може да се даде ясно становище накъде се развива дадена компания.

Счетоводна къща предимства

 

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *