Нова услуга от НАП улеснява счетоводителите

данъциОт 12-ти декември насам всеки собственик на електронен подпис може да провери чрез интернет какви задължения има към осигурителните фондове и към бюджета. Тази услуга е достъпна също и ако имате персонален идентификационен код (ПИК).

ПИК може да ви бъде издаден ако посетите офис на Националната агенция по приходите с лична карта. От началото на следващата година осигуровките и данъците трябва да бъдат заплащани чрез т.наречената единна банкова сметка на НАП. Изключение от това правило е единствено вноските за ДЗПО (допълнително задължително пенсионно осигуряване).

Също така отпадат и всички кодове за вид плащане. При попълването на платежните нареждания счетоводителят вече няма да посочва и основанието за плащане, тъй като плащането автоматично ще погасява най-старото подлежащо на плащане задължение.

Освен това от началото на следващата година ще се намалят и лихвите за просрочените осигурителни вноски - като те стават равни на лихвите за забавените данъци. Така за закъснение за плащане към бюджета, лихвата за времето на закъснението ще бъде равна на основния лихвен процент, увеличен с 10%.

Тези промени донякъде улесняват счетоводителите - защото вече няма да е необходимо да попълват множество платежни нареждания на клиентите си. Също така процесът на изясняване на различни неплатени данъци и осигуровки ще бъде опростен. Това едва ли ще доведе до спад на цените на счетоводните услуги, но все пак би улеснило значително гражданите и фирмите, които искат да изчистят задълженията си към бюджета.

Оставете коментар