Пловдив

тел: 0898 7777 36

адрес: бул. 6-ти септември 157, ет.1

Счетоводната къща като част от основния бизнес екип на фирмата

Всяка фирма, независимо от сферата, в която работи, има една основна дейност, която е ключова за съществуването й. Например, за един производител на дрехи, създаването на облекло е основната дейност. Но наред с основната дейност, фирмата има и още множество спомагателни дейности, които са предназначени, за да осигурят функционирането на цялостния й производствен процес. Това са дейности като рекламата, маркетинга, поддръжката на фирмения инвентар, охраната, фактурирането, следенето на плащанията от клиенти, счетоводството и много други. Всички тези дейности са важни за правилното функциониране на фирмата, но въпреки това, основната й дейност си остава, както в случая, производството на дрехи.

Освен това, що се отнася до персонала, всяка фирма (особено ако е по-голяма) притежава един основен екип, който е отговорен за по-голямата част от фирмената дейност. Основният екип се състои от хора, заемащи ключови позиции в ръководството, и от него зависи дали организацията ще успее да достигне пълния си пазарен потенциал, и дали ще успее да се справи с трудностите на икономическата динамика. Разбира се, ние вярваме, че приноса на всеки един работник е важен за успеха, но въпреки това най-голямо е значението на “управленския екип”, ядрото на фирмата.

Докато основният екип по правило се състои от собствениците и висшите мениджъри, вашата счетоводна къща в голяма степен е важна част от този екип.

Но въпреки това, някои собственици на фирми все още възприемат счетоводството като обикновено водене на сметки, и го третират като нещо скучно и ненужно. Или в най-добрия случай – като нещо, което фирмата е принудена да прави, за да работи без да плаща глоби и да търпи санкции от страна на данъчните служители. Но с развитието на бизнеса в България става все по-ясно, че подобен възглед за счетоводството е погрешно. Кризата в България и в света променя коренно пазарните условия, като една от основните промени е свързана с това, че фирмата вече няма изгода от това да работи в “сивата икономика”. Това е така, защото по този начин губи достъпа си до изгодно кредитиране и до държавни поръчки, които са един добър източник на свежи пари. Ако искате вашата организация да расте и да се развива в един бъдещ момент на икономическо оживление, вашият счетоводен екип трябва да бъде част управленския екип на фирмата.

Счетоводството е много повече от просто поддържане на счетоводни сметки. Счетоводните къщи днес предлагат и множество други услуги, необходими за бизнеса ви – като юридически консултации, регистрации в различни държавни институции, а често и услуги, свързани с дейностите по охрана на труда. Вашата фирма за счетоводни услуги трябва да е в състояние да да даде и полезна информация относно финансовото планиране – като например прогноза за бъдещите разходи за осигуровки и надбавки. Очевидно, един добър счетоводител трябва да е способен да предложи най-добрият начин за оптимизиране на фирмените разходи за данъци и осигуровки.

Има много истина в думите, че хората са най-ценният фирмен ресурс. Всяка фирма, която следва това мото, обикновено постига успех. Дори може да се каже, че добрите човешки ресурси могат да помогнат много на компания, изпитваща трудности, докато лошия подбор на кадри може да бъда причина дори и най-добрите продукти и услуги да претърпят пазарен неуспех и да доведат една фирма до фалит. За да постигне фирмата Ви успех, трябва да сте сигурни, че работите с екип, способен да Ви осигури ценна, навременна и точна информация за състоянието на Вашия бизнес. Служителят в счетоводната къща, която се грижи за счетоводната отчетност на фирмата Ви, трябва да има качества, съизмерими с качествата на всеки друг ключов служител от Вашата фирма.

Винаги имайте предвид, че Вашият основен бизнес екип може да създаде или да унищожи бъдещето на фирмата Ви. Вашите счетоводители са много важна част от този отбор, и затова е важно да работите с добра счетоводна къща. Едно от малкото хубави неща в настоящата трудна икономическа ситуация е, че ако работите по правилния начин, имате добър шанс да изпреварите конкурентите си и да подсигурите един бъдещ пазарен успех на фирмата си, когато дълго очакваното икономическо оживление най-накрая настъпи.

Счетоводителят като част от ръководния екип

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още