Регистрацията по ЗДДС – сериозна стъпка за всяка фирма

Регистрацията по ЗДДС е сериозна стъпка за всяка фирма. Понякога е доста объркващо за разбиране, кога една фирма има задължението да се регистрира и кога е по-добре да се пристъпи към доброволна регистрация.

Кой може да се регистрира по ЗДДС?

Можете да пристъпите към доброволна регистрация по ЗДДС ако извършвате облагаеми доставки по закона за данък добавена стойност. Можете да направите това във всеки един момент, без да сте достигнали задължителния праг от 50 000 лв. за предходните 12 календарни месеца.

По ЗДДС могат да се регистрират еднолични търговци, еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), дружества с ограничена отговорност (ООД) и др.

Кой има задължението да се регистрира по ЗДДС?

Когато реализирате оборот от облагаеми доставки по ЗДДС в размер надвишаващ 50 000 лв. за предходните 12 месеца. При този случай имате задължението да подадете заявление за регистрация в срок до 14 – то число на месеца, следващ месеца в който този оборот е достигнат.

Съществуват и специфични случаи за задължителна регистрация. Най-често срещания от тях е по чл.97а от ЗДДС, който се отнася за услуги, по които данъкът е изискуем от получателя, регистриран по ЗДДС в държава-членка на Европейския съюз. Това задължение за регистрация възниква не по-късно от 7 дни, преди датата на данъчното събитие, при което данъкът става изискуем.

Кога е добре да се пристъпи към доброволна регистрация?

Някои фирми проявават инициативата да се регистрират по ЗДДС доброволно, дори и да не са достигнали оборота от 50 000 лв. Чрез тази регистрация те ще могат да приспадат платения данък към други фирми , от данъка, който начисляват по своите продажби.  Така ще внасят в бюджета единствено разликата между двете суми (стига сумата на платения данък да не надвишава сумата на събрания данък).
Регистрацията по ЗДДС има също и друг ефект – създавате впечатление пред своите бизнес партньори, че бизнеса ви е голям и утвърден. Дори и това не винаги да е така.
Важно е да имате предвид, че регистрацията по ЗДДС носи след себе си и увеличен документооборот. Също така сте изправени пред сериозни глоби, ако не успеете да подадете необходимите декларации навреме.
Друг момент от регистрацията по ЗДДС е, че цените на стоките, които продавате, вече ще са с включен ДДС.  Затова трябва да предвидите при ценообразуването си тези 20%, които дължите към бюджета по всяка продажба.

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *