Пловдив

тел: 0898 7777 36

адрес: бул. 6-ти септември 157, ет.1

Пазарът на счетоводни услуги и кризата

Последните няколко години оказаха огромно влияние върху бизнеса. Всеки един сектор от икономиката беше изложен на влиянието на световната рецесия. Тези събития няма как да не окажат известно влияние и върху пазара на счетоводни услуги, който се променя, подобно на всеки друг пазар. В статията ще ви разкажем какви бяха тези промени.

Допреди няколко години основните клиенти на счетоводните къщи бяха разрастващи се фирми, осъзнали предимствата на професионалното счетоводство. Този тип фирми преди да потърсят услугите на счетоводна кантора най-често сами водеха счетоводството си, но поради увеличаването на обема на работата, в един момент това става твърде трудоемко и свързано с повече грешки.

Този тип фирми обикновено имаха и собствен счетоводен отдел, който взаимодействаше със счетоводната къща. Вътрешния им отдел най-често се грижеше за така нареченото “оперативно счетоводство” –  водене на каса, издаване на фактури и отчитането на складовата наличност. Докато счетоводната къща се грижеше за отношенията с държавните институции, подаването на декларации и представителството при ревизии. Тоест, работата най-често беше разделена на две части, взаимно свързани помежду си.

По това време малките фирми със скромен документооборот формираха сравнително малък процент от приходите на счетоводните кантори. Причината беше, от една страна, че цените на счетоводните услуги често бяха на твърде високо за бюджетите им ниво. Освен това, те много често работеха в сивата икономика, и просто не се нуждаеха от счетоводител.

Настъпването на кризата промени в огромна степен това положение, и доведе до преструктурирането на приходите на фирмите за счетоводни услуги. От една страна, приходите на счетоводните къщи спаднаха – заради намалелия обем документи на клиентите им. Причината е, че най-често цените се формират на база документооборота. Част от клиентите им напълно преустановиха дейността си – което също доведе до загуби за много счетоводни кантори.

От друга страна обаче, този спад в голяма степен се компенсира от друга тенденция, породена от кризата – стремежа за намаляване на разходите чрез аутсорсинг на счетоводството. По този начин фирми, които са имали собствен счетоводител, решават да изнесат тази дейност – а това в известна степен оказа благоприятно влияние върху пазара на счетоводни услуги. Тази тенденция продължава и в момента – защото все повече фирми осъзнават, че освен намаляване на разходите, аутсорсингът има и друга положителна черта – увеличава се качеството на услугите.

Напоследък се наблюдава и друга тенденция (или поне при нас) – увеличава се броят на новите клиенти, които търсят счетоводна къща по повод регистрация на нова фирма. Трудно е да се предвиди дали тази тенденция ще се запази и през зимните месеци – но ако стане, това може да е един от първите признаци за съживяване на икономиката.

 

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *