Защо не бива да вярваме на статистиката?

Икономическата криза доведе до промени в почти всеки тип бизнес - най-често в негативна насока. За да оцелеят, много фирми бяха принудени да преструктурират бизнеса си, да съкратят драстично разходите си чрез аутсорсинг, а за съжаление и в нередки случаи - да преустановят изцяло дейността си.

Ежедневно четем доста изследвания за развитието на световната икономика - и в частност на българската. Това са например различни изследвания в икономически блогове, изследвания на икономисти, статистически данни и други. Данните им нерядко са взаимно противоречащи си - докато едните дават надежди за съживяване на бизнеса и увеличаването на оборотите, други показват, че счетоводните отчети на най-големите компании бележат продължаващ спад на дейността.

Истината е, че всеки има своя теория за посоката, в която се развива икономиката. Много често погледът на даден специалист е твърде едностранен - и често податлив на манипулация. Ето един пример - ако националната статистика покаже, че пред последното тримесечие е намалял външнотърговският дефицит, това за един неспециалист звучи като добра новина. Но това не е задължително да е така - защото статистиката не посочва причините за това намаление - дали се дължи на увеличения износ вследствие на съживяването на икономиките на външнотърговските партньори, или се дължи на намалелия внос, причинен от затъването на българската икономика.

Друга честа заблуда е свързана с нивото на безработицата - наскоро четохме едно изследване, че тя намалява. Но това не е непременно признак на съживяване на икономиката - през пролетно-летния сезон увеличаването на заетите е напълно нормално явление, свързано със сезонната работа в сферата на туризма, селското стопанство и др. През есента и зимата най-вероятно тези хора ще бъдат освободени от работа - и със същите аргументи можем да твърдим, че това не е свързано непременно с продължаващ икономически спад.

Истината е, че никой не знае накъде ще поеме икономиката. Повечето твърдения са базирани на принципно вярна, но едностранна гледна точка, примесена със солидно количество икономически интереси. В икономиката има един принцип, известен като самосбъдващото се пророчество - например на всеки е известно, че само очакванията за инфлация водят до инфлация.

Ето защо, единственото, което би могъл да направи един собственик на малка фирма е да възприема мненията на множеството специалисти единствено като още една гледна точка, която не е непременно вярна. И то независимо от авторитета на изказващия мнението. Единственото, което може да бъде прогнозирано с известна точност, е състоянието на собствената фирма - а за това трябва да попитате счетоводителя си.

Оставете коментар