Как да увеличите шансовете си за банков заем? (І част)

Кандидатстването за банков заем може да бъде доста разочароващо за един собственик на малък бизнес. Тук сме обобщили част от опита си в отношенията ни с банки и финансови институции, натрупан в практиката ни на счетоводна къща. Надяваме се, че статията ще бъде от полза на фирмите, кандидатстващи за заем от банка.

Основната задача на всяка банка е да защитава парите, които вложителите са й поверили. Следователно, банките са много консервативни в избора си на кого да гласуват доверие, особено във време на криза.

Най-важният приоритет на всеки банкер е първо да осигури връщането на главницата по заема. Следващият по важност приоритет е да се осигури разумен лихвен процент като печалба от кредита. И на последно място – за банката е важно фирмата Ви да просперира, за да може чрез успеха Ви да печели и тя, осигурявайки допълнителни банкови услуги.

Но на първо място е поставен въпроса за безопасността на главницата. Банковият бизнес не обича рисковите инвестиции.

Когато кандидатствате за кредит, Вашата задача е да осигурите на банката колкото е възможно повече причини да се чувства спокойна за парите, които ще Ви предостави. Във всяка банка процедурата е различна, така че няма да навлизаме в детайли, но основните им политики си приличат много.

Като за начало се започва с искане да банков кредит. Независимо от формата, основната цел тук е да декларирате защо се нуждаете от тези пари, кога ще са Ви нужни, и как смятате да ги изплатите. Първоначалната документация съдържа описание на това от колко голяма сума се нуждаете, какво ще правите с отпуснатия кредит, актуални данни от счетоводството – най-често баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три години. Също така ще се наложи да направите справка за очакваните приходи. Всяка банка има свои собствени формуляри, но използването и на свой собствен бизнес план увеличава доверието към Вас.

Какво търсят банкерите, когато разглеждат молбата Ви за отпускане на кредит?

  1. Кредитна история. Кредитната история е най-важната характеристика, защото заемите за малкия бизнес се разглеждат като лични заеми. Опитът на банката с Вас, и опитът, който имат другите банки, които са Ви отпускали кредити в миналото е изключително важен – абсолютно необходимо условие за получаване на кредит е добрата Ви кредитна история.
  2. Капацитет. Това най-общо е размера на дълга, който бизнесът Ви може да поддържа. Отношението на дълга към нетната стойност на активите (собствения капитал)  често обосновава решението за кредита.
  3. Икономически условия. Икономическите условия – на местно, национално и световно ниво изиграват съществена роля за решението на банката дали да Ви отпусне кредит. Ако банката е убедена, че бизнесът секторът, в който работите, е силно засегнат от кризата, то едва ли ще вземе лесно положително за Вас решение.
  4. Обезпечение. Обезпечението е вторият източник на погасяване на кредита. Банките искат да погасите кредита си с приходите от оперативната си дейност – защото това означава, че благодарение на отпуснатия заем бизнесът Ви се развива успешно. Но нещата винаги може да се развият и по неблагоприятен начин – и тогава за банката е важно да имате достатъчно ресурси, с които да изплатите задълженията си.
  5. Бизнес план. Да речем, че очаквате със заема да увеличите приходите си от продажби, с които ще можете да изплатите задълженията си. Вие трябва ясно да обясните защо смятате, че начинанието ще се окаже успешно. Един ясен и убедителен бизнес план, подкрепен с добър бизнес анализ увеличава шансовете за успех. Банкерът ще прочете бизнес планът Ви, защото ще има нужда да си отговори на въпросите относно доколко достоверни са Вашите очаквания. Дали те са просто колаж от мечтите Ви, или са внимателно обмислени и мотивирани стратегии за бъдещето?
  6. Резервен план. Един план за извънредни ситуации е доста полезен в трудна икономическа ситуация като сегашната в България. Банката иска да види, че гледате напред, и проявявате предвидливост в случай, че нещата се объркат. А един план за действие в случай, че се развие най-лошият сценарий може допълнително да увеличи доверието на банкера към Вас.

(Към продължението….)

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

One Response

  1. Всъщност, откакто се задълбочи финансовата криза, банките намалиха сериозно размера на отпусканите кредити. Сега вече не е достатъчно да си благонадежден кредитополучател – всъщност изглежда банкерите искат да се убедят, че всъщност не се нуждаеш от парите им, за да се решат да отпуснат заем.
    Иначе, един резервен план, изготвен с идеята за най-лошата възможна ситуация винаги би била от полза – ако не за банката, то поне за самия кредитополучател.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *