Интервю за работа като счетоводител – ръководство за оцеляване (ІІ част)

Публикувано на 5 юли 2011 г.

В предишната статия започнахме темата за това какво можете да очаквате, ако ви предстои интервю за работа. Идеята на тези публикации е, че ако сте предварително запознати с това, което ви очаква, ще е по-лесно да превъзмогнете притеснението и по-лесно да покажете действителните си способности като счетоводител.

Разгледайте следните често задавани въпроси по време на интервю за работа като счетоводител, и прочетете насоките, които ще ви помогнат да отговорите по най-добрия начин. Тези насоки са общовалидни – независимо дали става въпрос за частна фирма, банка или счетоводна къща.

Вид умение: Планиране и организиране

Примерни въпроси:

Разкажете ни как процедирате, когато сте изправени пред задачата да направите сложен финансов разчет, когато сте ограничени във времето, и когато за изготвянето на отчета е необходимо да се съберат и анализират многобройни счетоводни данни.

Дайте ни пример за това как се справяте, когато трябва да следите много и различни процеси в работата си.

Какви цели сте си поставили през настоящата и следващата година,  и какви стъпки сте предприели?

Насоки за добър отговор:

Покажете, че сте способни да разработите специфичен план за конкретни цели и приоритети, както и стъпките, необходими за постигането на тези цели в конкретен срок. Това включва планиране, определяне и разпределяне на ресурсите и използването на подходящите организационни инструменти.

 Вид умение: Наблюдение на процесите и потока от информация.

Примерни въпроси:

 По какъв начин наблюдавате промените в нормативната уредба, които засягат нашата сфера на работа, и в частност – работата ви по отношение на счетоводството?

По какъв начин контролирате изпълнението на задачите от вашите подчинени?

Насоки за добър отговор:

Покажете, че сте в състояние да създадете ефективни процедури за събиране и обработка на информацията, както и за следене на онези промени в законодателството, които могат да окажат влияние върху фирмата. Опишете как контролирате изпълнението на задачите, и как следите развитието на даден проект.

По време на интервюто за счетоводител, вероятно интервюиращият ще се съсредоточи и върху способността ви да анализирате и оцените даден проблем.

Вид умение: Способност за анализ и оценка на проблемите.

Опишете ни последните трудности, които сте срещнали по време на работата си.

Разкажете ни за последното ви годишно данъчно приключване.

Как постъпвате в случай, че се сблъскате със забавяне на плащанията от клиенти?

Кое е най-важното решение, което сте взели в работата си през последната година?

Кажете ни как реагирате, ако нечия чужда грешка се отрази негативно върху вашата работа.

 Насоки за добър отговор: 

Демонстрирайте способността си да откривате решения на проблемите, базирайки се на опита си с подобни проблеми в миналото. Стремете се да покажете уменията си за анализиране на счетоводната информация, и откриването на причинно-следствените връзки в стопанските процеси.

Покажете, че сте в състояние да изготвите подходяща и ефективна стратегия за действие, базирана на точна информация, точна оценка на разполагаемите ресурси, и съответстваща на възможните алтернативи.

Вид умение: Точност и внимание към детайла.

Как контролирате грешките в работата си?

Дайте пример за случай, в който не сте били доволен от дадена процедура във фирмената отчетност, и стъпките, които сте предприели в посока подобряването й.

Опишете какви критерии използвате, когато оценявате степента на надеждност на финансовата информация, която получавате.

 Насоки за добър отговор: 

Демонстрирайте желанието си да обърнете внимание на всички аспекти на работата си. Тук е важно умението ви да обърнете внимание на детайла, без значение от това доколко малък е той, и да предвидите влиянието му върху цялостната картина. Покажете как поставяте точни стандарти спрямо себе си и останалите членове на екипа.

Вид умение: Комуникативност

Разкажете ни за последния път, когато трябваше да обясните сложен счетоводен казус на неопитен член на отдела.

Разкажете ни за последния случай, когато се е наложило да съобщите неприятни новини, свързани с организационни промени в екипа.

Насоки за добър отговор:

Демонстрирайте способността си ясно да комуникирате с персонала и контрагентите. Тук са важни езикът на тялото и съответствието на използваните изразни средства с аудиторията ви.

Покажете способността си да обясните на прост език сложна информация – това умение е безценно за един добър счетоводител.

 

Търсите качествено счетоводно обслужване?

Свържете се със Счетоводна къща Гарант
Изгодно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *