Пловдив

тел: 0898 7777 36

адрес: бул. 6-ти септември 157, ет.1

Защо счетоводството е важно?

С усложняването на икономическата ситуация значението на счетоводството постоянно се увеличава. Всички ние, с всеки изминал ден чуваме за загуба на работни места и свиване на производството, но но секторът на счетоводните услуги остава все така важен и необходим за фирмите. Те все по-често откриват в лицето на една счетоводна къща партньор, помагащ им да оптимизират дейността си. Но преди да се впуснем в разсъждения защо тази дейност е толкова важна, нека първо да видим какво е счетоводството.

Това е система, в която всяка стопанска операция намира мястото си в счетоводните записи, и с обобщаването на тези операции се изгражда цялостна картина на дейността на фирмата. Всяко едно нещо е базирано на строги правила на анализ на продажбите, отчетната стойност на закупените машини, съоръжения, оборудване и други. Записите се правят в хронологичен ред и се предават в обобщен вид, показващ историята и тенденциите в развитието на фирмата.

Едно от универсалните качества на счетоводната отчетност е, че знанията и опитът в законодателството могат да бъдат приложени във всяка фирма, независимо от предмета и сферата й на работа. Това е така, защото счетоводните принципи са базирани на закони и наредби, валидни за всички. Например, дори счетоводител, който никога не е чувал за дадена фирма, може за кратко време да анализира работата й, тенденциите в развитието, дори и фирмената й политика, единствено разглеждайки отчетите  за последните няколко години.

От гледна точна на управлението на фирмата, значението на счетоводния отдел е изключително голямо, защото то взема решенията си на база получената от тях информация. Организациите, които са с вярна представа за икономическото си положение и разходите си, имат много конкурентни предимства по по стратегически въпроси, свързани с навлизането на нови пазари, реформиране на губещи дейности, и други.

Защо счетоводството е важно за обществото

Тази професия е важна не само в областта на бизнеса, но и също така е необходимо в живота на всеки човек, защото му помага да взима правилните решения относно своето финансово бъдеще. Дори и хора, които никога не са се занимавали със счетоводство, винаги по една или друга причина прибягват до него. Те използват несъзнателно счетоводните си умения за най-различни неща, например за да направят оценка на лихвените проценти при нужда от банков кредит, или при изготвяне на месечния бюджет за домакинството си.

Така че, счетоводството е важно не само от гледна точка на бизнеса, но и за всеки ден от живота ни. Хората, отговорни за воденето на отчетността на една фирма, трябва да се грижат за всички въпроси, свързани с финансите, персонала, осигуровките, данъчните проверки, и изчисляването на данъците, дължими на държавата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Вижте още