Пловдив

тел: 0898 7777 36

адрес: бул. 6-ти септември 157, ет.1

Двата основни вида счетоводители и разликите между тях

видове счетоводителиДоста често хората се объркват по отношение на това каква е работата на един оперативен счетоводител, и по какво се различава от обикновения такъв. В тази статия ще разкажем каква е разликата между тези два типа специалисти – и в кои всеки един от тях може да бъде полезен за бизнеса.

Има два подхода в организацията на счетоводството на една фирма. Първият е наемането на счетоводител като служител, а вторият е ползването на счетоводна къща. Но когато дадена фирма избере първия вариант, често се обърква по отношение на разликата – счетоводител ли да търси, или оперативен такъв?

Счетоводител:

Когато търсите счетоводител за Вашия бизнес, акцентът тук е върху намирането на някой, който не само ще създава и подписва данъчните декларации и финансовите отчети, но и ще Ви осигури съвети и насоки по отношение на законодателството. В този смисъл, счетоводителят се явява като консултант, подпомагащ взимането на управленските решения.

При избора на този тип специалист обикновено доверието и авторитетът са от решаващо значение. Тук е препоръчително да се посъветвате и с други собственици на бизнес, и да потърсите странични мнения и препоръки относно евентуалния си избор. Добре е да помислите дали счетоводителя има опит във Вашата сфера на дейност. Обърнете внимание, че някои специалисти по счетоводство са специализирали само в конкретна област, докато други имат широки (но често повърхностни) познания в най-различни области.

При търсенето на подобен служител се използват същите принципи, които бихте използвали ако наемахте мениджър или друг ключов кадър. По време на интервютата (добре е да са няколко) е нормално да с запознаете със силните страни на всеки кандидат. Това е доста лесно – далеч по-трудно е да откриете слабите. Те ще се появят в процеса на работата.

Ето защо, какъвто и тип счетоводител да наемате, винаги се възползвайте от законовата възможност да сключите с него трудов договор със срок на изпитване, чиято максимална продължителност е до 6 месеца.

Изключително важно е да наемете човек, на когото имате доверие. Много собственици на фирми не обръщат внимание на обстоятелството, че това е човек, който евентуално може да държи финансовото бъдеще на фирмата в ръцете си. И чиито грешки (неволни или умишлени) могат да донесат огромни проблеми с държавните органи и търговските партньори.

Добрият счетоводител е някой, който:

 • Безукорно почтен
 • Запознат с най-новите промени в данъчните закони и наредби
 • Способен да разбере специфичните особености на бизнеса Ви, за да предложи уместни съвети
 • Способен да пази търговската тайна

Оперативен счетоводител:

В началото на всеки бизнес, голяма част от собствениците са убедени, че ще имат достатъчно време сами да се грижат за счетоводството си. Допълнителна увереност им носи факта, че на пазара има голямо разнообразие от счетоводен софтуер, помагащ за предпазването от грешки. А с разрастването на бизнеса и увеличаването на документооборота те обикновено наемат някой, който да се занимава с техническата обработка на документите и въвеждането им в счетоводния софтуер. Това е така нареченото „първично счетоводство“, което се води най-често от оперативния счетоводител.

Много често длъжността на оперативния счетоводител включва и много други задачи, особено във време на криза, когато фирмите свиват размера си и намаляват обема на работата. Този вариант обаче е временно решение, което спестява разходите само в краткосрочен период. По времето, когато се изготвят финансовите отчети и декларации, обикновено възниква нуждата от професионалист, имащ право да ги подписва.

2 Responses

 1. На настоящия етап,в страната нямаме норматив за признаване на професионалния счетоводител, но може да се прилагат нормите от етичния кодекс.

  Фундаменталните принципи, които трябва да спазва професионалният счетоводител са:

  1.Почтеност – да бъде прям и чес¬тен във всички професионални и бизнес отношения.

  2.Професионална компетентност и надлежно внимание – да поддържа професионалните си знания и умения на ниво, необходимо за да гарантира, че клиентът или работодателят получава компетентна професионална ус¬луга, базирана на съвременното развитие на практиката, законодателството и методологията и че действа с усърдие и задълбоченост, както и в съответствие с приложимите методологически и професионални стандарти.

  3. Обективност – да не позволява предубеденост, конфликт на интереси или неправомерно влияние от страна на други лица да доведат до незачитане на професионалните или бизнес преценки.

  4. Конфиденциалност– да зачита конфи¬денциалността на информацията, придобита в резултат на професионални или бизнес отношения, като не оповестява подобна информация на трети лица без подходящо и изрично пълномощие, освен ако има законово или професионално право или задължение да я оповести, нито пък използва информацията в своя лична или на трети лица изгода.

  5.Професионално поведение – да спазва изискванията на съответните закони и нормативни разпоредби и да избягва всяко действие, което дискредитира професията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Вижте още