Бизнесът със счетоводни услуги – кои са ключовите фактори за успех?

Бизнесът със счетоводни услуги е изключително многообразен – защото на практика всеки човек би могъл да окаже определена счетоводна услуга на друг – дори и непрофесионалистите. Освен това има хиляди пенсионирани или безработни счетоводители, които водят така нареченото “домашно счетоводство”. На пазара също така работят счетоводители, които са в крак със съвременните технологии редом със счетоводители, още използващи молив и калкулатор при изчисляване на ведомостите за заплати.

В съвременния свят обаче, бизнесът със счетоводни услуги се развива – както и всеки друг бизнес. Някои фактори за успех губят значението си, за сметка на други. Днес решихме да напишем кои са факторите, които според нас оказват най-голямо влияние върху успеха на една счетоводна къща в 2012 година.

  • Счетоводен софтуер

Добрият счетоводен софтуер е е от първостепенно значение за успеха на една счетоводна къща. По темата сме писали и преди – защото това е изключително важно. Кое ни накара да посочим счетоводният софтуер на първо място по значение?

Причината е проста – голяма част от счетоводството е рутинно изчисление на стопанските операции. Но рутината е изморителна за всеки един човек – а добрият софтуер спестява времето, необходимо за извършване на монотонните операции. А спестеното време счетоводителят би могъл да оползотвори по много по-добър начин – като развива знанията и уменията си по отношение на данъчното и осигурителното законодателство.

Освен това счетоводната информация е безсмислена, ако е трудно достъпна. Съвременният счетоводен софтуер дава възможност на счетоводителя да открие нужната за управителя информация буквално за секунди – и да я предостави по най-удобния и бърз начин. Разнообразните счетоводни справки са огромно предимство – защото информацията трябва да бъде представена по възможно най-удобния начин.

  • Вътрешно фирмена култура

Това е вторият по значение фактор. Във всяка една счетоводна къща работят различен брой счетоводители – и в масовия случай организацията е такава, че всеки един от служителите отговаря за определен брой фирми. Въпреки че стандартизираните процедури и правила помагат много за взаимозаменяемостта, все пак текучеството на персонала може да създаде сериозни проблеми в работата на всяка една фирма за счетоводни услуги.  А текучеството зависи в огромна степен от условията на работа, социалните придобивки, заплащането и пр. Ето защо една успешна счетоводна къща би трябвало непрекъснато да се стреми да подобрява условията на труд.

  • Предприемаческото мислене на счетоводителя

Вероятно е изненадващо защо слагаме този фактор на трето място. Причината е, че в съвременния свят ролята на счетоводителя като обикновен отчетник на стопанските операции постоянно намалява. Днес счетоводителят трябва да е способен да бъде като част от бизнес екипа на фирмата и да е способен да разбира икономическата логика на вземаните от вас решения. Знанията на счетоводителя за данъчното, осигурителното и трудовото законодателство и информацията, която той ви дава винаги трябва да са най-подходящите за конкретния случай.

Казано с други думи, счетоводителят трябва сам да се сеща какъв съвет да ви даде, а не вие да го питате. Но това може да се случи само ако той е и предприемач, а не обикновен отчетник.

 

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

One Response

  1. Досега не съм виждал счетоводител с предприемаческо мислене, но статията беше доста интересна. Но мисля че съветите са универсални, независимо от това дали става въпрос за счетоводна къща, или друг тип фирма

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *