Бизнесът със счетоводни услуги - кои са ключовите фактори за успех?

Бизнесът със счетоводни услуги е изключително многообразен - защото на практика всеки човек би могъл да окаже определена счетоводна услуга на друг - дори и непрофесионалистите. Освен това има хиляди пенсионирани или безработни счетоводители, които водят така нареченото "домашно счетоводство". На пазара също така работят счетоводители, които са в крак със съвременните технологии редом със счетоводители, още използващи молив и калкулатор при изчисляване на ведомостите за заплати.

В съвременния свят обаче, бизнесът със счетоводни услуги се развива - както и всеки друг бизнес. Някои фактори за успех губят значението си, за сметка на други. Днес решихме да напишем кои са факторите, които според нас оказват най-голямо влияние върху успеха на една счетоводна къща в 2012 година.

  • Счетоводен софтуер

Добрият счетоводен софтуер е е от първостепенно значение за успеха на една счетоводна къща. По темата сме писали и преди - защото това е изключително важно. Кое ни накара да посочим счетоводният софтуер на първо място по значение?

Причината е проста - голяма част от счетоводството е рутинно изчисление на стопанските операции. Но рутината е изморителна за всеки един човек - а добрият софтуер спестява времето, необходимо за извършване на монотонните операции. А спестеното време счетоводителят би могъл да оползотвори по много по-добър начин - като развива знанията и уменията си по отношение на данъчното и осигурителното законодателство.

Освен това счетоводната информация е безсмислена, ако е трудно достъпна. Съвременният счетоводен софтуер дава възможност на счетоводителя да открие нужната за управителя информация буквално за секунди - и да я предостави по най-удобния и бърз начин. Разнообразните счетоводни справки са огромно предимство - защото информацията трябва да бъде представена по възможно най-удобния начин.

  • Вътрешно фирмена култура

Това е вторият по значение фактор. Във всяка една счетоводна къща работят различен брой счетоводители - и в масовия случай организацията е такава, че всеки един от служителите отговаря за определен брой фирми. Въпреки че стандартизираните процедури и правила помагат много за взаимозаменяемостта, все пак текучеството на персонала може да създаде сериозни проблеми в работата на всяка една фирма за счетоводни услуги.  А текучеството зависи в огромна степен от условията на работа, социалните придобивки, заплащането и пр. Ето защо една успешна счетоводна къща би трябвало непрекъснато да се стреми да подобрява условията на труд.

  • Предприемаческото мислене на счетоводителя

Вероятно е изненадващо защо слагаме този фактор на трето място. Причината е, че в съвременния свят ролята на счетоводителя като обикновен отчетник на стопанските операции постоянно намалява. Днес счетоводителят трябва да е способен да бъде като част от бизнес екипа на фирмата и да е способен да разбира икономическата логика на вземаните от вас решения. Знанията на счетоводителя за данъчното, осигурителното и трудовото законодателство и информацията, която той ви дава винаги трябва да са най-подходящите за конкретния случай.

Казано с други думи, счетоводителят трябва сам да се сеща какъв съвет да ви даде, а не вие да го питате. Но това може да се случи само ако той е и предприемач, а не обикновен отчетник.

 

Един коментар по “Бизнесът със счетоводни услуги - кои са ключовите фактори за успех?”

  • Петър
    Петър 04.05.2012 at 20:26

    Досега не съм виждал счетоводител с предприемаческо мислене, но статията беше доста интересна. Но мисля че съветите са универсални, независимо от това дали става въпрос за счетоводна къща, или друг тип фирма

Оставете коментар