Счетоводни услуги - въпроси и отговори

Тук сме обобщили някои от въпросите, които вероятно бихте си задали във връзка със счетоводните ни услуги. Ако сме пропуснали Вашия въпрос, можете да ни го зададете, като се свържете с нас»

Колко ще ми струва?

Как да започнем?

счетоводство

 • Първо, свържете се с нас на телефон 0898 7777 36, за да уговорим удобно за Вас време, на което да обсъдим Вашите индивидуални изисквания. По време на срещата ни ние:
 • Ще Ви зададем някои въпроси относно Вашия бизнес и счетоводните проблеми, с които сте се сблъсквали до момента, така че да създадем най-подходящия за Вас пакет от счетоводни услуги.
 • Ще Ви предоставим договор за счетоводни услуги, с който подробно ще очертаем това, което ние ще направим за счетоводството Ви.
 • Можете да ни изпратите счетоводните си документи и файлове (ако има такива).
 • Това е всичко! Служителят, на когото ще бъде възложено счетоводството Ви, ще започне работа.

Какъв счетоводен софтуер използвате?

счетоводен софтуер

 • Софтуерът, който предимно използваме, е на Бизнессофт – WorkFlow, и на Микрокомплекс – Aladin. Това са едни от най-добрите софтуерни продукти в областта на счетоводството.
 • Разполагаме с лиценз за много други български счетоводни програми. Ако счетоводството Ви е било водено с конкретен счетоводен продукт, ние бихме могли да използваме файловете, за да прехвърлим данните на същия софтуер, с който сте работили до момента.
 • Това ще позволи пълноценно използване на счетоводните данни, които са били създадени до момента.

Как ще процедираме, ако се нуждая от "догонващо" счетоводство?

догонващо счетоводство

 • Много фирми са изостанали с няколко месеца в текущата си счетоводна отчетност, когато идват за пръв път в счетоводна къща Гарант. Именно затова те се нуждаят от нас – защото е много трудно едноврменно да се поддържат актуални счетоводните записи и да се прави бизнес в трудна ситуация като сегашната.
 • В този случай е необходимо да ни представите първичните счетоводни документи (банкови извлечения, фактури и др.) за липсващите месеци, и служителят, поел счетоводството Ви, ще се погрижи в най-кратък срок да получите актуализирана и точна картина на Вашите финанси.

По какъв начин гарантирате качеството на счетоводните си услуги?

качество на счетоводни услуги

 • Първо, при подбора на служителите си ние търсим професионалисти, натрупали опита си в основните икономически области – търговия, внос на стоки, строителство, промишлено и селскостопанско производство.
 • Това ни позволява да възложим счетоводното обслужване на фирмата Ви на служител, който е специализирал в законодателните аспекти, касаещи бизнес като Вашия.
 • С въпросите, касаещи персонала – осигуровки, трудови договори и др. се занимава отделен служител на счетоводна къща Гарант.