Изборът на счетоводна къща е важен за всяка фирма

Един от ключовите елементи за успеха на Вашия бизнес е откриването на добър счетоводител, който да Ви осигури подходящи, навременни и ценово ефективни съвети относно сложното и непрекъснато променящо се законодателство. Но също така е и важно дали счетоводителят Ви е способен да обясни сложните данъчни терминологии по ясен и разбираем за неспециалист начин. Важно е също така счетоводителят Ви да бъде в крак със съвременните технологии – например, той би трябвало да може да Ви препоръча подходящ за бизнеса Ви софтуерен продукт, който да улесни ежедневните рутинни операции, и така като цяло да улесни живота Ви.

Така че – как да откриете подобен специалист? Можете, например, да прелистите „Жълтите страници“, и да проверите списъците с различни счетоводни къщи, намиращи се в града, в който живеете. Бихте могли да попитате семейството си, приятели, познати, или Ваши бизнес-партньори, които да Ви препоръчат подходяща за Вас счетоводна кантора. Кратко търсене в интернет също осигурява значителен брой резултати.

Изобилието от варианти е най-хубавото предимство на пазарната икономика!

Но в огромното разнообразие от фирми и лица, предлагащи счетоводни услуги, как да сте сигурни, че ще направите печелившия за Вас избор?

видове счетоводни къщи В България счетоводните кантори съществуват във всякакви форми и разновидности.

 

 

 

 

избор на счетоводител
 • На първо място са големите счетоводни къщи, които са склонни да работят само с едрия бизнес. Този тип счетоводни фирми обикновено имат чуждестранно участие и обслужват мултинационални компании, действащи на територията на различни държави.
 • На второ място – счетоводни къщи с национално покритие – имащи клонове в по-големите градове на страната. Този тип фирми – макар и не така големи, както първите – обикновено са се специализирали за работа със сравнително големи за мащабите на България компании.
 • И на трето място – това са счетоводните кантори, в които работят няколко служители – те са се специализирали най-вече в счетоводното обслужване на малки фирми, еднолични търговци и на самоосигуряващи се лица – като занаятчии, земеделски производители и други.

При избора на счетоводител, Вие на първо място се нуждаете от някой,  който вече има известен опит в сферата на бизнеса Ви, и който е способен да Ви дава своевременни, полезни и ефективни съвети на справедлива и разумна цена. Също така, това трябва да е човек, който показва, че е загрижен за Вас и Вашия бизнес, на когото бихте се доверили за дълъг период от време.

Изборът на счетоводна къща често е труден, но има няколко прости стъпки могат да улеснят откриването на идеалния за Вас счетоводител.

списък Стъпка 1.  Направете си списък от изискванията си към счетоводството.

Какво искате от Вашата счетоводна къща?

Търсите някой, който просто да попълни  годишната данъчна декларация, или има и други неща, които са важни за фирмата Ви?

Повечето счетоводни кантори имат стандартен списък на услугите, които предлагат.  Разгледайте този списък, за да сте сигурни че не пропускате някоя важна услуга, от която фирмата Ви се нуждае.

Направете си ваш собствен списък със счетоводни услуги които ще изисквате от счетоводството си. По този начин, Вие ще можете да да подготвите списък от някои въпроси – специфични за бизнеса Ви – които да обсъдите при първоначалния Ви разговор със счетоводителя, който евентуално ще поеме фирмата Ви.

търсене

Стъпка 2. Потърсете предварителна информация

Направете си списък от 4 или 5 фирми. Проверете техните уеб-сайтове – доколко информативни са те? Дали предлагат услуги за малкия бизнес, като Вашия например? По какъв начин определят цените си? А ако по някаква причина не притежават уеб сайт – дали са в крак със заобикалящия ги свят?

Дори и да притежават сайт, това все още не значи нищо. Потърсете допълнителна информация за фирмата в интернет – бихте могли да научите полезни неща. Потърсете мнения на настоящи или бивши партньори. Ако имате възможност, поговорете лично с тях.  Тези усилия се отплащат многократно впоследствие.

Дали главният счетоводител на счетоводната къща необходимото образование и опит за длъжността си? Каква е репутацията му? Отдаден ли е на работата си, и какъв е подходът му за справяне с проблемите? Има ли контакти с данъчните служби? Това са все важни въпроси, на които е добре да потърсите отговора.

счетоводни въпросиСтъпка 3. Оценка на качеството на счетоводната кантора

Вероятно след първоначалното проучване в списъка Ви са останали 2 до 3 счетоводни фирми, на които евентуално бихте поверили счетоводството си. Срещнете се с управителите на всяка една от тях.  Помнете, че по време на срещата, важният сте Вие. Определете посоката на разговора, задавайте въпроси, които да Ви помогнат да оцените доколко хората срещу Вас могат да бъдат полезни за бизнеса Ви.

Направете списък с въпросите, които бихте искали да зададете. По-долу сме приложили някои примерни въпроси – вие бихте могли да добавите нови, или да премахнете някои от тях, в зависимост от това как ще протече разговорът Ви.

 • Дали те работят със самоосигуряващи се лица и микро-фирми?
 • Разкажете за Вашия бизнес, текущото му състояние и плановете Ви за в бъдеще.
 • Попитайте ги имат ли вече клиенти с бизнес, подобен на Вашия, и какво са направили за тяхното счетоводство.  Попитайте ги например, коя е най-добрата юридическа форма за вашия бизнес – ЕТ, ООД, ЕООД, АД? Дали са в състояние да обяснят коя структура е подходяща, и защо.  Попитайте ги могат ли да дадат пример как са подобрили рентабилността на някой техен клиент, или могат ли да предложат програма за документооборот, приложима в ежедневната дейност на фирмата Ви.
 • Каква е тяхната политика по отношение на времето за изпращане на отчети и справки, които ще изисквате то тях?
 • Какви други услуги предлагат?
 • Юридически услуги?
 • Бизнес планиране и анализ?
 • Поддръжка на архив?
 • Регистрации в държавни институции?
 • Какъв счетоводен софтуер използват?
 • Как работят те, и какви са процедурите им? С кого трябва да се свържете, ако имате въпрос относно някоя рутинна процедура? А ако сте изправен пред някой сложен счетоводен казус?
 • Какви са цените на счетоводните им услуги, и как се формират те? Дали е фиксирана месечна такса, или цената се определя на база извършваната работа?
 • Могат ли да Ви посетят на място в офиса, и това свързано ли е с допълнително заплащане?
 • Попитайте ги: „Защо да избера вашата счетоводна кантора?“ Това е добър тест за това дали са били внимателни по време на разговора, дали са вникнали в същината на проблемите Ви и дали са способни да приспособят отговора си спрямо въпросите, които сте повдигнали по време на срещата.

впечатлениеСтъпка 4. Помислете какво научихте от срещата, и какви са впечатленията ви от счетоводната къща?

 • Как мина срещата?
 • Чувствахте ли се комфортно с хората, с които разговаряхте?
 • Показаха ли истински интерес към Вас и бизнеса Ви?
 • Доказаха ли, че разбират от Вашия бизнес (поне в известна степен)?
 • Бяха ли инициативни по време на разговора, повдигнаха ли въпроси, които не сте си задавали преди? С други думи, те доказаха ли, че са специалисти, които биха могли да ви бъдат полезни с адекватни съвети, относно законодателството, касаещо фирма като Вашата?
 • Приемливи ли са цените на счетоводните им услуги? Разходите винаги са фактор, но ако вие получавате добри и навременни съвети, които да Ви помогнат да развиете бизнеса си и/или да намалите до минимума данъците, които плащате,  то тогава вие получавате добра възвръщаемост на вложените средства.

Обърнете внимание на дребните детайли, те са най-важните. Гръмките, кухи рекламни фрази от типа: „Ние сме най-добрите“, просто ги оставете да минат покрай Вас.