Производство на палети – 4 аргумента за започване на такъв бизнес

Производството на палети е вид дейност, ориентирана предимно към местни производители. Закупуване на готови палети от чужбина е скъпо, непрактично и проблематично. Как да стартирате такъв бизнес ще разгледаме от счетоводна къща „Гарант“ в тази статия.

Палетът е плоскост, скара с твърда основа, която се използва за съхранение и преместване на продукти, например в складове. Най-често палетите се правят от дърво. Усложнения на митницата, висока цена на транспортиране – всичко това препраща към предимствата на производството им на местно ниво. 

Производство на палети като бизнес

За осигуряване на качествен превоз и съхранение на стоките палетът трябва да бъде здрав и издръжлив. Палетите са идеална основа за монтаж, преместване продукти от склад на склад и транспортиране при търговия. Товарите, поставени на палети, трябва надеждно да се закрепват. За тази цел продуктите се обвиват в няколко слоя термофолио или се използват специални монтажни устройства. Какъв вариант на закрепване ще изберете, зависи от конкретния товар – неговия размер, материал на изработка, устойчивост на механични и външни влияния.

Вътре в помещения палети се преместват с допълнително оборудване:

 • мотокари;
 • колички с хидравлична система на управление.

 

Всеки палет трябва да отговаря на стандартите, определени от регламентиращите документи и санитарни норми. Могат да се класифицират в зависимост от материала на изработка:

 • от пресована хартия, картон;
 • пластмасови;
 • от метални сплави;
 • от дърво – най-популярните, с бюджетни цени и удобни за работа.

 

Независимо от материала, конструктивните особености за всички видове палети са стандартни. Палетите могат да имат една или две работни повърхности.

Възможни варианти на бизнес в тази ниша:

 • Домашно производство - вложенията ще бъдат минимални, но и производителността изключително ниска, до 7 минути за производството на 1 палет.
 • Полуавтоматична линия - дава възможност за по-висока ефективност.
 • Автоматично производство - излизат 5-7 палета за минута, но струва скъпо.

Производство на палети – бизнес план

Всяко бизнес начинание е невъзможно без грамотен бизнес план.
Той включва следните елементи:

 1. Резюме на проекта – в този параграф трябва да си докажете, да обосновете икономическата целесъобразност на бизнеса. Аргументи могат да бъдат голямо търсене на вътрешния пазар, дава се кратко обяснение на предмета на производството, нивото на конкуренция. В този раздел трябва да се анализира пазара и да определите своите конкурентни предимства – това е необходимо, за да заемете своето място на пазара и намалите рисковете от фалит. Благоприятни условия за купувача могат да станат: безплатна доставка на палетите, отстъпки за редовни клиенти, програма за ценова лоялност, ориентирана към търговци на едро. Добра идея – изкупуване на вече ползвани палети от клиентите и тяхното последващо рециклиране;
 2. Производствен план. Включва търсене и обзавеждане на помещение, както и закупуване на суровини. Много е важно да се намери постоянен доставчик на материал. Отлично ще е, ако успеете да сключите договор без посредници, например, директно с доставчик на дървен материал. Ако имате такъв в непосредствена близост до местоположението на вашия цех, то бизнесът по-скоро ще излезе на плюс чрез намаляване на разходите за транспорт. Част от суровините може да получите от вече употребявани палети – закупуването им е евтино, което ще се отрази положително върху себестойността на продукта.
 3. Финансов план. Включва в себе си всички разходи (постоянни и стартовите), както и изчисляване на доходността.
 4. Маркетингов план. Този раздел включва описание на рекламна кампания.
 5. Анализ на рисковете.

Поетапен план за стартиране на бизнеса

Ръководството по стартиране на този вид бизнес включва три основни етапа:

 1. Избор на производствено помещение;
 2. Закупуване на оборудване;
 3. Подбор на персонал.

 

Ще разгледаме всеки по-подробно.

Помещение

стартиране на бизнес с палетиКъм производствения цех, където ще се правят дървените палети, има някои изисквания:

 • достатъчно площ;
 • наличието на складова зона – за материалите и готовия продукт;
 • наличието на качествена вентилация – влагата може да влоши техническите характеристики на дървения материал;
 • комуникативност – достъпни начини за влизане и излизане на транспорт за товарене.

Оборудване

Препоръчително е да се купи полуавтоматична линия, даже втора ръка, но с нисък коефициент на износване. Това може да спести до 40% от цената на ново оборудване. Ще е необходимо и допълнително оборудване за събиране на дървесината, машина за производство на свързващите елементи, гореща преса, уред за оформяне на ъгли и др.

Персонал

При малки обеми на производство може да се справите без наемен труд. Но и печалбата в този случай ще бъде незначителна. Използването на полуавтоматично оборудване изисква наличието на най-малко двама служители-оператори и един шофьор на мотокар.

При по-големи съоръжения или работа на две смени щата се увеличава два пъти. Квалификация на персонала, наличие на образование и практически умения не са задължителни. Работникът или служителят може да научи всичко на място.

Канали за дистрибуция на продукцията

Определяне на целевата аудитория и каналите на дистрибуция е важно да определите още на етап планиране на бизнеса. Кой ще се превърне в потенциален клиент зависи от региона, нивото на развитие на промишлеността и инфраструктурата на мястото на отваряне на цеха. Това могат да бъдат големи и малки фирми-производители, складове на едро, пазари, търговски вериги, супермаркети, фирми, занимаващи се с услуги за превоз на товари.

Регистрация на фирмата за производство на палети

В зависимост от планираният мащаб на производството, задължително се консултирайте със счетоводител, счетоводна къща за възможностите за регистрация на бизнеса.

Производство на палети: плюсове и минуси

Производството на палети като вариант за бизнес има своите 4 аргумента, предимства:

 • суровините – достъпни и не толкова скъпи;
 • технология на производство – лесна, не се изисква закупуване на сложно оборудване;
 • минимум персонал – не се изисква наличието на квалифицирани и високо платени служители;
 • търсене – търговският продукт се продава добре, търси се в много сфери на дейност.

 

Към недостатъците може да се отнесе нуждата от наличието на начален капитал – дори и за малък производствен цех са необходими сериозни инвестиции.

Разходи за производство на палети

инвестиции в производство на палетиНужните инвестиции трябва да предвидите за:

 • регистрация;
 • наем;
 • малък ремонт;
 • закупуване на оборудване (еднократно);
 • закупуване на суровини, материали – месечно;
 • транспорт;
 • заплати;
 • реклама;
 • осигуровки, данъци;
 • допълнителни и непредвидени разходи.

Без по-нататъшна модернизация и разширяване на капацитета на пълна възвръщаемост можете да излезете след 1,5-2 г. работа на цеха. Ако има голямо търсене и възможност за осигуряване на денонощна работа на производството, намиране на добри канали за продажба, пълно изплащане на инвестицията може да настъпи значително по-рано.

Производството на дървени палети като бизнес при умел подход може да стане изгоден бизнес, даващ добър стабилен доход. Това е базов продукт, търсен в много сфери на дейност – търговия, транспорт, промишленост. Производството на палети е просто, специално образование и квалифициран щат не се изисква. Главното е търпение, желание за работа и наличието на стартов капитал.

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още