Блог на счетоводна къща Гарант

  • Счетоводните услуги – 7 предимства на аутсорсинга

    Повечето хора вероятно смятат, че счетоводството е проста задача. Но всъщност, воденето на счетоводна отчетност е съвкупност от множество взаимосвързани процедури, всяка една от които в някакъв момент от времето би повлияла върху крайния стопански резултат. Като цяло, повечето от дейностите са свързани с отчитането на ежедневните стопански операции, воденето на каса, инвентаризации, както и дейностите, свързани с персонала - отчитане на осигуровки, отпуск, обезщетения, сключване на договори и много други. Поради затягането на контрола от страна на данъчните институции, издрядното счетоводно отчитане става все по-важно. Продължете четенето

Статии 136 до 136 от 136 общо

Страница:
  1. 1
  2. ...
  3. 24
  4. 25
  5. 26
  6. 27
  7. 28