Често срещани грешки в счетоводството на малкия бизнес

Счетоводството на вашия малък бизнес не включва само водене на документите за данъчни цели, но се явява и важно средство за спестяване на пари и идентифициране на излишни разходи, измами. Дори успешни фирми могат лесно да претърпят загуби поради счетоводни грешки, които водят до неплатени данъци, злоупотреби, глоби, излишни такси и лихви. Ето защо е толкова важно за собствениците на фирми да наемат професионални счетоводители, вместо да се опитват да водят сами счетоводството си или да делегират работата на неопитни служители.

Най-честите грешки в счетоводството

често срещани грешкиСчетоводните грешки включват извършване на основни грешки като неправилно въвеждане на данни и липса на документиране на разходите и приходите. Следните счетоводни грешки са сред най-често срещаните за малките фирми и предприятия.

Организация

В счетоводството организацията е критично ниво. Това означава да се съхраняват фактури, разписки за всички разходи, да се съхраняват и поддържат счетоводните документи актуални, да се отчитат паричните разходи точно в деня, в който те са направени, да няма смесване на лични и бизнес финанси.

Когато сте зает собственик на бизнес, е лесно да вземете консумативи, докато правите личните си покупки и поръчки. Важно е обаче да получите отделни разписки, документи, за да могат по-късно правилно да се осчетоводят разходите на бизнеса ви.

Своевременност на осчетоводяването

Собствениците на малки фирми, натоварени с носенето на много дини под една мишница, често нямат време и отлагат воденето на документацията за края на седмицата или в края на месеца, или за още по-късно. Това е рискова стратегия, тъй като лесно можете да изпуснете сроковете за финансовите отчети, осигуровки, които трябва да подадете, плащания на данъци върху продажбите, плащания на сметки и дори да фактурирате, таксувате клиентите за парите, които те дължат.

Забавеното осчетоводяване може да доведе до проверки, увеличени дългове, които никога няма да бъдат платени, и грешки във фактурите, които ще бъдат трудни за доказване на по-късна дата. Може да понесете санкции и лихви за подаване на отчети късно или да загубите големи финансови възможности, защото книгите ви не са актуални. Ако трябва да наваксвате, е много по-лесно да допуснете генерални грешки.

Математически грешки

счетоводни грешкиСчетоводните програми често откриват математически грешки и ги коригират вместо вас. Въпреки това, не можете да разчитате единствено на счетоводния софтуер да улавя вашите математически грешки. Съществуват и други видове математически грешки, които могат да имат значителен кумулативен ефект върху вашите финанси. Тези грешки включват въвеждане на цифри на грешното място, невъзможност за правилно закръгляне на цифри или грешки при неправилно пренесени данни, които не са във ваша полза.

Наемане на грешния счетоводен персонал

Ако човекът, който отговаря за счетоводството ви, не знае какво прави, вие сте този, който плаща за грешките му. Никой служител, роднина или случаен познат няма да се обезпокоите за вашите счетоводни дела толкова, колкото вие или професионална счетоводна къща, агенция. Другият риск от наемане на лице, което не е професионалист се явява недостатъчната квалификация, компетентност, която да доведе до загуби.

Нежелание да се делегира

Собствениците на малки фирми, малък бизнес често не желаят да делегират счетоводството си на опитни професионални счетоводители, но растежът на бизнеса ви зависи от критичната способност да позволите на други професионалисти да се справят с всичко, което е извън вашите бизнес компетенции.

Просто трябва да сте готови, че сами не можете да вършите всичко и да позволите на други хора да вършат работата си. Малко собственици на фирми са квалифицирани в областта на счетоводството, данъчните стратегии, управлението на бизнес активите и създаването на стопански субекти. Нуждаете се от експертни съвети и опитен счетоводител, за да увеличите доходите и да намалите данъците.

Лоша комуникация

Лошата комуникация между вас и вашия счетоводител може да доведе до сериозни грешки в записите ви, подаването на отчети и да доведе до загуби поради невъзможност да се спазват срокове. Лесно е да забравите, че сте платили на някого в брой или сте дали отстъпка в брой, ако не го отразите чрез документ веднага и не го предадете на вашия счетоводител.

Технологиите не винаги възпрепятстват счетоводните грешки за жалост. Лицето, което въвежда счетоводните данни в софтуерни и технологични приложения, трябва да ги прехвърли правилно и да ги въведе на правилното място в точното време. Счетоводителят трябва да знае кога да подаде документи и как да интерпретира цифрите.

Ако искате да получите максимум печалби от бизнеса си, трябва да използвате опитен счетоводител или счетоводна къща. Това ще позволи да имате правилно водене на счетоводството и да избегнете грешки, да генерирате икономии от данъци и да разкриете други бизнес възможности въз основа на вашата финансова картина. Най-малкото, осигурете подходящите процедури и процеси, за да поддържате комуникацията отворена и продуктивна.

Оставете коментар