Счетоводство

 • Защо е нужно счетоводство на фирмата?

  Много начинаещи предприемачи смятат, че могат да се справят с счетоводството сами. Но в действителност организирането на счетоводство на фирмата трябва да се взема предвид още на етап планиране на бизнеса.

  Защо?

  Има няколко отговора на този въпрос:

  Продължете четенето

 • Осемте най-често допускани грешки при счетоводството на малките фирми

  Благодарение на все по-богатия избор от счетоводен софтуер на пазара, счетоводството на малките фирми става все по-достъпно, но също така и създава предпоставки за допускане на редица елементарни грешки, особенно ако сте се заели самостоятелно да водите счетоводната си отчетност.

  Някои от тези грешки са незначителни и често пъти поправими, но други са по-сериозни и имат потенциала сериозно да застрашат финансовата Ви стабилност в бъдеще.

  Продължете четенето

 • Последиците от лошото счетоводство

  Добрата счетоводна отчетност позволява на един собственик на малък бизнес да взема правилни и адекватни решения в процеса на управление. По този начин неефективните разходи се намаляват до минимум - а по този начин се намалява и риска от загуби. А лошите счетоводни практики обикновено водят до купища неблагоприятни последици - като забавени плащания по кредити, лошо планиране на доставките на суровини и материали, и откриват широки възможности за злоупотреби от страна на персонала.

  Продължете четенето

 • Счетоводна къща или единствен счетоводител?

  организация на счетоводствотоНяма правилен или грешен отговор на въпроса за организацията на счетоводството във фирмата. Всичко зависи от детайлите, количеството работа и спецификите на самата дейност на фирмата - а целта на тази статия е да информира хората за принципните разлики между двата избора.

  Истината е, че в крайна сметка целта е да откриете коректен, способен и надежден партньор на фирмата ви, който да се грижи за счетоводната отчетност на фирмата ви. И ако сте открили подобен човек, вероятно ще останете доволни - независимо от това дали този партньор е някоя счетоводна къща, или назначен на трудов договор счетоводител.

  Продължете четенето

 • Двата основни вида счетоводители и разликите между тях

  видове счетоводителиДоста често хората се объркват по отношение на това каква е работата на един оперативен счетоводител, и по какво се различава от обикновения такъв. В тази статия ще разкажем каква е разликата между тези два типа специалисти - и в кои всеки един от тях може да бъде полезен за бизнеса.

  Има два подхода в организацията на счетоводството на една фирма. Първият е наемането на счетоводител като служител, а вторият е ползването на счетоводна къща. Но когато дадена фирма избере първия вариант, често се обърква по отношение на разликата - счетоводител ли да търси, или оперативен такъв?

  Счетоводител:

  Когато търсите счетоводител за Вашия бизнес, акцентът тук е върху намирането на някой, който не само ще създава и подписва данъчните декларации и финансовите отчети, но и ще Ви осигури съвети и насоки по отношение на законодателството. В този смисъл, счетоводителят се явява като консултант, подпомагащ взимането на управленските решения. Продължете четенето

Статии 6 до 10 от 18 общо

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4