Счетоводни услуги

 • Счетоводните услуги - още неща за тях

  Счетоводните услуги се използват от повечето фирми, без значение от това какъв размер са те. И малките, и големите фирми имат нужда да следят финансовите си транзакции, състоянието на активите и пасивите си. Счетоводството добива особено голямо значение във време на икономически трудности, защото свиването на пазара води до увеличена зависимост от други форми на финансиране - като банкови кредити и държавни поръчки, а сами по себе си те изискват наличието на добра отчетност във фирмата. Продължете четенето

 • Защо малките фирми се нуждаят от счетоводни услуги?

  малки фирми счетоводствоНезависимо от размера на бизнеса си, във всяка една фирма в някакъв момент възниква необходимост от използване на професионални счетоводни услуги. Това е причината много хора да предпочетат варианта да наемат счетоводител. Големите фирми са склонни да поддържат специализирани финансови отдели, които да изпълняват задълженията по поддържането на отчетноста. Малките и средните по размер фирми обикновено търсят алтернативи. Продължете четенето

 • Счетоводната къща като част от основния бизнес екип на фирмата

  Всяка фирма, независимо от сферата, в която работи, има една основна дейност, която е ключова за съществуването й. Например, за един производител на дрехи, създаването на облекло е основната дейност. Но наред с основната дейност, фирмата има и още множество спомагателни дейности, които са предназначени, за да осигурят функционирането на цялостния й производствен процес. Това са дейности като рекламата, маркетинга, поддръжката на фирмения инвентар, охраната, фактурирането, следенето на плащанията от клиенти, счетоводството и много други. Всички тези дейности са важни за правилното функциониране на фирмата, но въпреки това, основната й дейност си остава, както в случая, производството на дрехи. Продължете четенето

 • Защо да изберете счетоводна къща Гарант?

  Един от положителните ефекти на кризата е, че дава възможност но фирмите да повишат качеството си на работа, своята производителност и ефективност, както и да намалят разходите в дейността си. В кризата е доста по-трудно да се ръководи фирма, защото евентуалните грешки струват много по-скъпо, отколкото във време на икономически подем. Изборът на счетоводна къща като външен партньор, на когото да поверите счетоводната си отчетност позволява по-лесно да се съсредоточите върху важните за бизнеса си решения, като намирането на нови клиенти и разширяване на дейността си. Продължете четенето

 • Счетоводните услуги – 7 предимства на аутсорсинга

  Повечето хора вероятно смятат, че счетоводството е проста задача. Но всъщност, воденето на счетоводна отчетност е съвкупност от множество взаимосвързани процедури, всяка една от които в някакъв момент от времето би повлияла върху крайния стопански резултат. Като цяло, повечето от дейностите са свързани с отчитането на ежедневните стопански операции, воденето на каса, инвентаризации, както и дейностите, свързани с персонала - отчитане на осигуровки, отпуск, обезщетения, сключване на договори и много други. Поради затягането на контрола от страна на данъчните институции, издрядното счетоводно отчитане става все по-важно. Продължете четенето

Статии 21 до 25 от 25 общо

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5