икономически сътресения

Аутсорсинг на счетоводството по време на икономически сътресения

Публикувано на 14 септември 2020 г.

2020 г. беше трудна година за всички. Почти няма сфера на дейност или фирма, които да не са усетили влиянието на фактор на годината №1 с кодово име „ковид-19“. Може ли някой бизнес да се развие, мащабира в този труден момент?

В тази статия от счетоводна къща „Гарант“ ще разкажем защо не трябва да се страхувате да делегирате определени бизнес процеси „в чужди ръце“ и при кои фирми/компании е полезен аутсорсинг в счетоводството.

Икономическите сътресения – райско време за аутсорсинг

В труден период много компании по един или друг начин са принудени да търсят начини за оптимизиране на своите бизнес процеси и намаляване на разходите. А фирмите, предприятията все по-често отдават своите бизнес процеси под крилото на външни специалисти.

Колкото по-сложна е ситуацията в страната, толкова по-значима е ролята на аутсорсинг фирмите. Това е най-видно в сегмента на счетоводните и IT услугите.

Защо да делегирате счетоводството си на аутсорсинг фирми?

Могат да се разграничат няколко фактора, които благоприятстват избора на външен специалист или счетоводна къща, счетоводна фирма.

 1. Необходимостта от намаляване на разходите за счетоводство и намиране на алтернатива на служителите на пълно работно време.
 2. Трудността при избора на висококвалифициран счетоводител, който успоредно с качествено водене на счетоводството ще може компетентно и гъвкаво да съдейства на собственика на фирмата по въпросите на данъчната оптимизация.
 3. Данъчното и счетоводно законодателство става все по-сложно. Чести са промените, които засягат ДДС, съответствия с европейското законодателство и т.н. Нерядко някои фирми попадат на специалното внимание на данъчните служба и стават обект на проверки. И тук са необходими наистина вещи и опитни счетоводители, за да се справят със ситуацията.
 4. Управление на риска в бизнеса.
 5. Постепенното интегриране на западната бизнес култура, която отдавна е свикнала с бизнес процесите на аутсорсинг.
 6. Необходимостта от материални гаранции и защита на поверителната информация.
 7. Необходимостта от дистанционно и онлайн счетоводство.

Според по-голямата част от експертите на пазара аутсорсинг на счетоводството е положителната тенденция в развитието на този бизнес ще продължи нагоре, независимо от външните условия.

Плюсове на модела

Сред очевидните предимства на аутсорсинг счетоводството в сравнение със счетоводител на щат са следните:

 • Значително по-ниска стойност на разхода за услугата.
 • Значителни икономии в персоналното работно време на управителя на компанията.
 • Намаляване на влиянието на човешкия фактор.
 • Материална отговорност и гаранции по договора.
 • Възможността за прехвърляне на данъчната проверка (ако това се случи) в офиса на аутсорсинг компанията. Такава фирма (счетоводна къща) се явява по същността си „корпоративен счетоводител“ на обслужваната фирма и има по-високо ниво на умения на специалистите, а техният опит е по-универсален.

При кого този счетоводен модел не е подходящ?

В името на обективността следва да се отбележи, че в някои случаи възлагането на счетоводство на външни изпълнители може да бъде по-малко ефективно или просто да не е подходящо за определено дружество.

Например, пълен счетоводен аутсорсинг не е подходящ за търговски фирми, работещи с касови апарати и имащи хиляди касови операции дневно, тъй като контролът на касовия апарат и всички свързани с него документи трябва да се извършват на място, в търговските точки, всеки ден.

Банките и финансовите институции също е малко вероятно да станат клиенти на счетоводен аутсорсинг. Те имат свое собствено специфична счетоводство, плюс това броят на сделките е толкова голям, че е по-удобно да се поддържа собствено счетоводство на щат.

Вместо заключение

За да обобщим, можем да добавим нотка на позитивност. Успяхме да намерим сфера на бизнес, която не само „се държи“ в това трудно за всички нас време, но и показва положителна тенденция на развитие. Този вид бизнес, наред с логичното желание на всяка аутсорсинг компания да печели, също така има и важна мисия – да помогне и дори до известна степен да спаси своите клиенти, като намали разходите им и помогне с консултации за минимизиране на финансовите рискове.

Нуждаете се от професионални счетоводни услуги или оптимизиране на разходите?

Доверете счетоводството си на счетоводна къща „Гарант“!
Изгодно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *