Пловдив

тел: 0898 7777 36

адрес: бул. 6-ти септември 157, ет.1

Счетоводител – професия на настоящето и бъдещето

Човек, избрал професията счетоводител, едва ли ще остане без работа, особено в сегашното динамично време. Защото към днешна дата без счетоводител не може нито една организация. Какви са основните задължения на специалист, решил да се посвети на тази сфера на дейност? Какви умения са необходими за такава длъжност? Кои са плюсовете и минусите на тази професия?

Задължения и професионални умения на счетоводителя

Основните функционални задължения на счетоводителя е поддържане на една или няколко области от счетоводния, данъчен и управленски отчет, разработване на счетоводната политика на фирмата, компанията, взаимодействие с регулаторните организации и държавни институции.

В различни по тип фирми счетоводителят може да води и отчетност в съответствие с международните стандарти, да се занимава с преобразуването на националното отчитане в чуждестранно, да работи с информационни системи за счетоводно отчитане на английски език.

До голяма степен функционалните задължения на един счетоводител се определят от спецификата на определената фирма. Смята се, че едни от най-сложни са банковата, застрахователната и строителна сфери на счетоводство.

Уменията на счетоводителя като професионалист може да се различават в зависимост от това, в коя област работи специалиста: в разчетната или материална група, с касата или друго, от това към какви области се отнася дейността на фирмата: търговия, строителство, реклама или други, както и от това какви системи за данъчно облагане се прилагат в компанията.

Независимо от посочените по-горе фактори, всеки един счетоводител трябва да притежава знания по счетоводно и данъчно законодателство, грамотно да използва законите, касаещи счетоводството и данъчното облагане, както и всички свързани с тях подзаконови актове и правилници. За да бъде компетентен, трябва да познава някои компютърни програми, например, Excel, Word, справочни и правни бази, счетоводен софтуер. Ако счетоводителят работи в международна компания, задължително е да се знае език.

Трябва да се отбележи, че основните качества на специалист, решил да избере професията „счетоводител“, трябва да бъдат старание, внимание, търпеливо отношение към рутинната работа, способност за правилно планиране на работните дейности. Към личните качества на един счетоводител трябва да бъдат характерни устойчивост на стрес, логическо мислене, уравновесеност, пунктуалност, отговорност, честност.

Професия счетоводител: за и против

В полза на избора на тази професия говорят търсенето и известна стабилност на работата на счетоводителя. Компетентни специалисти са необходими винаги, а освен това, професията дава възможност за развитие и кариера.

Понякога специалистите счетоводители предпочитат да работят не при нормирано работно време като наемни специалисти, а със свободен график или на непълно работно време. Някои фирми позволяват счетоводителят да избере такива възможности за заетост.

Истината е, че тази работа е доста сложна. Счетоводителят трябва да работи с големи обеми информация, да се вземат предвид постоянните промени в законодателството. Още един минус на тази професия – дългото или ненормирано работно време понякога.

Счетоводителят е материално отговорно лице, той се отчита за работата си не само на своя пряк ръководител – началник или фирма, но и на контролиращите органи. Във всички организации редовно се провеждат одити, както и проверки от данъчните инспекции. Един от основните моменти на счетоводната работа – грамотно и компетентно начисляване на данъци. Трябва да се има предвид, че за нарушения в тази област са предвидени специални санкции: от налагане на глоби до лишаване от свобода.

Заплащане и перспективи за работа

Заплащането на специалистите счетоводители зависят от редица фактори. Основните от тях са:

  • ниво на организация;
  • задачите, изпълнявани от счетоводителя;
  • обема на работата;
  • степента на отговорност;
  • при наличието на подчинени – техния брой.

Важно е какви изисквания се прилагат за квалификацията на специалиста. Ако за някои дейности, субекти, счетоводства, е достатъчно овладяване на няколко типови операции, то висока квалификация не е необходима. А това значи, че и заплащането няма да е много високо. В случай, че обемът на работа е повече, а задачите по-трудни, изискванията за знания и умения на счетоводителя нарастват. Следователно, той може да претендира за по-високо заплащане на неговия труд.

Трябва да се отбележи, че професията на счетоводителя е доста перспективна от гледна точка на развитието на кариерата. Намаляване на търсенето на специалисти по счетоводство в скоро време не се очаква, така че човек, решил да се посвети на този вид дейност, с голяма степен на вероятност може да си намери подходяща работа и да постигне определени успехи. Специалист в областта на счетоводството може да се развива в рамките на своята професия, повишавайки квалификацията си. При определени условия той има възможност да израсне до главен счетоводител. Освен това, успешният счетоводител може да разшири обхвата на своята дейност, превръщайки се, например, във финансов директор на компанията, финансов анализатор, консултант или одитор.

Между другото, днес се наблюдава ръст, както на производствените фирми, така и на търговските. По този начин расте и нуждата от професионалисти, които имат опит в производствената и търговска сфери, включително и в счетоводството.

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *