Как да съставите CV за работа като счетоводител

Компетентно, грамотно резюме или автобиография, в която ясно е посочена цялата важна информация, свързана с вакантната длъжност, винаги ще привлече вниманието на потенциалния работодател. Съставяйки автобиография (CV) за работа като счетоводител, помислете и имайте предвид общите правила за оформяне, както и спецификата на длъжността.

Първи пункт – стандартна информация

cv за счетоводителПървият елемент на вашето резюме трябва да изглежда стандартно – пълна информация за вас, включваща фамилия, име и презиме, дата и година на раждане, евентуално семейно положение и данни за контакт с посочване на приоритетен начин за комуникация.

Втори пункт – позицията

Като втори момент задължително посочете желаната позиция. Напишете пълната формулировка – оперативен счетоводител, счетоводител по отчетността и т.н. Този начин на представяне е подходящ само в случай, че компанията, фирмата е разкрила конкретна работа с посочване на специализацията. Ако просто се стремите да попаднете в компанията, счетоводната къща, дружеството, пишете ясно и просто – счетоводител.

Трети пункт – образование

В параграфа, описващ вашето образование, трябва не само да направите списък на висшите учебни заведения, но и да посочите преминати курсове, стажове, спечелване на конкурси (само за млади специалисти). За опитни служители е актуално наличието на професионални атестати, сертификати и други преминати квалификационни степени.

Четвърти пункт – опит

Основна ценност на счетоводителя като кадрова единица е неговият опит. При оформяне на тази позиция обърнете специално внимание – пишете всичко ясно и подробно, като посочите датата на започване и приключване на работата, изброяване на функционалните задължения и пълното име на длъжността. Работодателят оценява кандидатите за позицията на счетоводител на първо място по опита, а след това гледа останалите подточки на резюмето.

Ясно и конкретно описвайте изпълняваните от вас задължения, споменавайки всички отговорности, включени в изпълняваната от вас длъжност. Не е добър атестат сами да давате оценка на служебните си характеристики и на своята работа, за това ще говорят фактите, посочени от вас в резюмето ви – като спечелване на съдебни спорове с данъчната служба, спестяване на парични средства чрез избягване на глоби, запори и т.н.

Пети пункт – умения

Следва подробно описание на вашите придобити умения – опишете и обяснете всичко колкото се може по-подробно и разбираемо. Опишете всички области на счетоводството, с които сте се занимавали и сте водили, обозначете нивото на владеене на счетоводни програми, познаването и свободното владеене и използване на справочни материали, счетоводното законодателство и нормативна база. Не забравяйте да посочите, ако имате опит с данъчни и одиторски проверки, владеене на основите или определени специфики на данъчното законодателство – за вас това може да бъде съществено предимство. Ако подавате автобиография в чуждестранна компания, то посочете съответното ниво на владеене на езика и на международните стандарти за финансова отчетност.

Задължително като професионални умения в списъка със специални софтуерни продукти, с които сте работили, отбележете компютърната си грамотност и уменията да използвате интернет.

Шести пункт – лични качества

Завършването на автобиографията не бива да е банално изброяване на лични качества, а конкретни постижения, с които се гордеете – участие в данъчни спорове, които сте успели да разрешите, съставяне на финансова стратегия за фирми и начинаещи предприемачи и т.н.

В резюмето не е добре да се посочва размера на паричните ви очаквания, оставете този въпрос за интервюто. И задължително проверете текста за граматически и правописни грешки. Оформете вашето резюме, автобиография в шрифт с еднаква големина и тип. Особено важните места може да се подчертаят с удебелен шрифт.

Ако изпращате автобиографията по електронна поща, изпратете я като прикачен файл към мотивационно, съпровождащо писмо, в което е задължително да попълните полето “Тема”. По-добре е, ако в мотивационното си писмо се обърнете към ръководителя на фирмата, компанията по име – така ще се разбере, че се интересувате точно от това вакантно място и че това писмо не е безличен бюлетин.

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *