Архив за месец: Ноември 2015

  • Регистрацията по ЗДДС - сериозна стъпка за всяка фирма

    Регистрацията по ЗДДС е сериозна стъпка за всяка фирма. Понякога е доста объркващо за разбиране, кога една фирма има задължението да се регистрира и кога е по-добре да се пристъпи към доброволна регистрация.

    Кой може да се регистрира по ЗДДС?

    Можете да пристъпите към доброволна регистрация по ЗДДС ако извършвате облагаеми доставки по закона за данък добавена стойност. Можете да направите това във всеки един момент, без да сте достигнали задължителния праг от 50 000 лв. за предходните 12 календарни месеца. Продължете четенето

1 Item(s)