Архив за месец: Април 2011

 • Счетоводните къщи в полза на малкия бизнес – част ІІ

  С предишната статия започнахме темата за двата варианта, с които може да бъде организирано цялостното счетоводство на една малка фирма. Днес ще продължим с някои аргументи в полза на избора на фирми, извършващи счетоводни услуги.

  Счетоводна къща.

  Като цяло, тя със сигурност би могла да осигури възможно най-адекватното обслужване на една малка фирма. Една от причините е, че тук няма персонализация в лицето на точно определен счетоводител - всяка една фирма поддържа стандарта си на работа, и вече не е толкова важно как точно ще се казва специалистът. По този начин всяка фирма избягва персоналната зависимост от един или друг служител. Продължете четенето

 • Счетоводните къщи в полза на малкия бизнес - част І

  Счетоводна къща

  Да стартираш нов бизнес е нещо, което е специфично за всяка конкретна фирма, и зависи от това какви са пазарните условия, спецификата на конкретния продукт или услуга, размера на инвестицията, и много други. Но независимо от всичко, пред всяка една фирма възниква въпросът за това как да се организира фирменото счетоводство. Невинаги е лесно единодушно да се избере оптималният за конкретната фирма вариант. Ще разгледаме начините за водене на счетоводство от гледна точка на малкия и стартиращия бизнес в България. Продължете четенето

 • Въведение в бизнес плановете - І част

  Бизнес планЗащо бизнес планът е от първостепенно значение за здравето на Вашия бизнес? Прочетете първата част от нашата статия за това как се прави бизнес план, и какъв е смисълът му.

  Един бизнес план е писмено описание на бъдещето на Вашия бизнес. Това е документ, описващ всичко - от това, което планирате да направите, до това как смятате да постигнете целите си. Ако нахвърлите на един лист основните неща, описващи Вашата бизнес стратегия, може да се кажете, че сте създали основната философия на бизнес плана. Продължете четенето

 • Новото лице на счетоводството в България

  Лице на счетоводството

  Вероятно много хора ще се съгласят, че професионалните стереотипи са нещо вредно. А счетоводството е една от онези професии, които най-често страдат от масовите нагласи в обществото, трупани с течение на години, и често останали още от епохата на социализма.  Тъжно е, че по принцип доста хора възприемат счетоводителите като особен тип хора - скучни, без чувство за хумор, с изключително праволинейно мислене, съсредоточени единствено върху сметките и числата.

  Този тип образ дълги години е бил белег на професионализъм, но в 21 век нещата отдавна вече са се променили. Просто качествата, които се ценят в съвременната динамична пазарна конюнктура са много различни. Продължете четенето

 • 5 счетоводни грешки при финансиране на нов бизнес (ІІ част)

  Финансиране на нов бизнесВ предишната статия започнахме темата за най-често срещаните грешки, свързани с финансирането на нов бизнес. Ето и продължението на статията:

  • Неправилно ценообразуване на предлагания продукт или услуга

  Много начинаещи предприемачи определят цените си по следния начин: Събират разходите си за производството, и добавят процента на печалбата, който смятат за справедлив. Този подход обикновено е твърде опростен и пренебрегва важни фактори - като пазарното търсене, и реалната стойност на предлагания продукт. Продължете четенето

5 Item(s)