Счетоводството – нещата, които може би не знаете – част ІІ

Удобство

Най-важното качество на счетоводството е, че то разказва “история” на ползващите счетоводната информация. Тази история обяснява резултатите от стопанската дейност през периода, обхванат от  дадения отчет. Благодарение на компютрите и модерния счетоводен софтуер, получените данни могат да “разкажат” тази история в цифри, графики, картини, и дори под формата на думи. В случая не е важна големината на фирмата – подходът винаги е един и същ, а финансовите отчети по еднакъв начин представят истинската картина на това колко добре (или зле) се е развивала дадена фирма в сравнение с миналото, или в сравнение със сходни фирми.

Когато имате необходимост и желаете да привлечете допълнителни инвестиции или финансови ресурси във фирмата си, независимо от това дали става въпрос за няколко хиляди или няколко милиона лева, потенциалните инвеститори и кредитори вземат решението си на база счетоводните отчети, които ще им предоставите. Те разчитат на точността и верността на тези данни, за да направят тези важни решения – важни както за тях, и за Вас. Ето защо доброто счетоводство е от ключово значение за успеха на една фирма.

Има една поговорка за счетоводството. Тя гласи: “Вашата фирма е това, което отчетите казват за нея, независимо от всичко друго”. Въпреки, че счетоводството изглежда загадка, бъдещият успех на повечето компании често зависи от картината, която фирмите рисуват с обобщените финансови данни.

Рисковите фактори

Самото значение на счетоводството като много важен фактор за здравето и бъдещето на даден бизнес създава определени рискови фактори, които трябва да бъдат разбрани. Тъй като финансовите отчети се считат за “библия” на бизнеса, читателите на тези отчети трябва да имат доверие, че информацията в тях е вярна и точна. Ако предприятието е публично, отчетите трябва да се заверяват от независима одиторска компания, която да удостовери с подписа си, че са съставени правилно и честно представят състоянието на фирмата.

Големият риск

Ако в публикуваните отчети се съдържа неточна или невярна информация – поради случайни или умишлени грешки при съставянето, това може да доведе до верига неблагоприятни събития. На първо място, те биха могли да подведат хората, които ги четат. Ако кредиторите предоставят своите финансови ресурси въз основа на невярна счетоводна информация, това може да доведе до огромни загуби, последвани от граждански дела срещу съставителите. За съжаление, дори и съдът да отсъди в полза на ощетените, много вероятно е въпросните инвеститори и кредитори никога повече да не видят парите си. В България все още не се е случвал голям скандал, породен от подобни измами, но има достатъчно примери от миналото и съвременността, случили се най-често в развитите държави. Най-емблематичният пример може би е случаят с “Енрон”, който, фалшифицирайки счетоводните си отчети доведе до фалита на хиляди фирми и разори множество американски домакинства.

Функции

Счетоводството е езикът на бизнеса. За да разберем по-добре тази функция, трябва да подходите към него както бихте подходили към изучаването на чужд език. Ако научите смисъла на използваната терминология, бихте разбрали по-лесно картината, нарисувана от отчетите и балансите.
Икономистите, правителствата и инвестиционните компании по целия свят използват езика на счетоводството като истински международен език за оценка на компаниите и дори на цели държави. Това са всъщност Международните счетоводни стандарти. Тези стандарти са създадени, за да стане възможно различните хора от различни части на света да анализират чуждестранните компании по разбираем начин.
Гражданите могат да използват предимствата счетоводните баланси, отчета за приходите и разходите и отчета за паричните потоци, по същия начин, по който го правят и компаниите. Така ще могат да следят собственото си финансово положение, и да избегнат сериозния риск по време на криза да изразходват повече пари,  отколкото печелят. Личното счетоводство може да помогне на домакинствата за създаване на месечния им бюджет и да помогне за поддържане на постоянен стандарт на живот.

счетоводството

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *