Пловдив

тел: 0898 7777 36

адрес: бул. 6-ти септември 157, ет.1

Използване на счетоводната информация

информация за счетоводствотоСчетоводната отчетност предоставя на компаниите многобройна информация, свързана с бизнес операциите. Размерът на тази информация най-често съответства с размера на фирмите – малките фирми генерират значително по-малко финансово-счетоводна информация, записана по време на отчетния процес. Но независимо от размера и всеобхватността на данните, множество собственици на бизнес често преглеждат отчетите, с цел да определят колко добре се развива бизнесът им. Счетоводната информация също така може да бъде използвана за да създаде времева графика на развитието на бизнеса през годините, и да сравни сегашното състояние на финансите с миналото.

Ето и основните начини за използване на счетоводната информация:

– Използване на счетоводната информация за управление на развитието на бизнеса.

Едно от най-често срещаните приложения на счетоводната информация е да дава представа колко добре се развиват различните отдели на фирмата. Докато счетоводните отчети  обобщават счетоводните данни по законово регламентиращ начин, един опитен финансист би могъл да извлече от тези отчети именно данните, които са необходими за управлението на фирмата. Той би могъл да използва данните, за да изчисли показатели за рентабилност и оборотност на капитала, и да сравни получените коефициенти с тези на фирми със същия или подобен предмет на дейност. По този начин управителят на фирмата би могъл да си зададе въпроса – как се развива бизнесът му в сравнение с конкурентите.

– Използване на счетоводната информация за създаване на бюджет

Бизнесмените често използват счетоводната информация за създаване на бюджети на техните компании. Финансовата информация от предходни години дава на управителите детайлна представа за това колко ефективно са изразходвали паричните ресурси за различните бизнес операции. Собствениците на фирми често използват счетоводната информация за да направят прогноза за бъдещите си разходи, и чрез тази прогноза да подсигурят необходимото финансиране.

Бюджетите също така могат да бъдат променяни въз основа на текущата счетоводна информация – което позволява своевременна промяна на приоритетите в зависимост от икономическата ситуация.

– Използване на счетоводната информация за вземане на важни бизнес решения

Счетоводната информация винаги е важен аргумент в полза на едно или друго управленско решение. Тези решения могат да бъдат най-разнообразни – като например увеличаването на инвестициите в дадена сфера, закупуване на нов инвентар, разширяване или намаляване на производството с цел достигане на оптимален размер печалба.  Счетоводните отчети обикновено предоставят на управителите информация за себестойността на произвежданите стоки и разходите за различни стопански операции. Тези данни могат да бъдат сравнени с потенциалната печалба от въпросните продукти, като подпомогнат финансовия анализ.

Този процес помага на бизнесмените да разберат как едно бъдещо развитие или разширение на дейността ще повлияе върху приходите и печалбата на фирмата. Възможности с нисък потенциален приход и висока цена на реализиране често биват отхвърляни само на база предварителните отчети.

– Използване на счетоводната информация с цел инвестиране

Външните инвеститори винаги използват счетоводната информация, за да решат дали ще инвестират в дадена фирма. Банки, частни кредитори и инвеститори винаги преглеждат счетоводните отчети, за да преценят каква е финансовата стабилност на фирмата и какви печалби могат да очакват от нея в бъдеще.

Това е един от най-важните начини, по които можете да използвате счетоводната информация. Много малки фирми се нуждаят от външно финансиране за да започнат дейността си, или да я развият. Но невъзможността да привлекат външно финансиране заради липсата или неточността на счетоводната информация може сериозно да намали шансовете за успех.

 

 

 

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *