Въведение в бизнес плановете – І част

Бизнес планЗащо бизнес планът е от първостепенно значение за здравето на Вашия бизнес? Прочетете първата част от нашата статия за това как се прави бизнес план, и какъв е смисълът му.

Един бизнес план е писмено описание на бъдещето на Вашия бизнес. Това е документ, описващ всичко – от това, което планирате да направите, до това как смятате да постигнете целите си. Ако нахвърлите на един лист основните неща, описващи Вашата бизнес стратегия, може да се кажете, че сте създали основната философия на бизнес плана.

Бизнес планът може да помогне за изпълнението на различни задачи – и могат да бъдат от полза както за пишещия го, така и за четящия го. Бизнес плановете се използват при търсене на финансиране – с него предприемачите могат да опишат визията си за бъдещото развитие на фирмата си. Освен това, те служат като първоначален ориентир, с който във всеки един момент може да се направи сравнение дали фирмата не се е отклонила от предварително начертаната посока.

Така че какво трябва да се включи в бизнес-плана, и как да го напишем? Просто казано, бизнес плана описва бизнес целите, стратегиите, които ще използвате, потенциалните проблеми, пред които можете да се изправите и начините за решаването им. Освен това, бизнес планът включва организационната структура на Вашия бизнес (включително подчиненост, връзки, отговорности на служителите), и накрая, размера на капитала, необходим за изпълнение на поставените цели.

Един добър бизнес план би трябвало да следва общоприетите насоки за форма и съдържание. Има три основни части на бизнес плана:

  1. Първата част е бизнес концепцията, в която се засягат въпросите за производството, бизнес-структурата, описват се детайлите на конкретния продукт или услуга, и как смятате да постигнете пазарен успех.
  2. Втората част съдържа анализа на пазара, където се описват и анализират потенциалните клиенти – коя е целевата група, какво би ги накарало да купуват, и така нататък. Тук можете да опишете и съществуващата конкуренция, и как смятате да ги победите.
  3. И накрая, финансовата част. Тя съдържа очакваните приходи и разпределението им във времето, както и различни финансови изчисления, описващи процеса на формиране на печалбата. За създаването на тези отчети можете да поискате съдействие от Вашия счетоводител или финансов консултант.

Отделно от тези основни части, един бизнес план се състои от седем основни компонента:

  1. Резюме
  2. Описание на бизнеса
  3. Пазарна стратегия
  4. Анализ на конкурентите
  5. Изработка на план
  6. Изпълнение на плана
  7. Финансови разчети

Колко дълъг трябва да бъде един бизнес план?

В зависимост от бизнес идеята, мащаба и сложността й, бизнес планът може да бъде с най-различна дължина – от 2-3 ръкописни страници, до над 100 страници в случаите на особено сложни производства и сфери на дейност. Един типичен бизнес план е с големина 15 – 20 страници, но има големи различия от това правило.

Както посочихме по-горе, дължината на бизнес плана много зависи от характера на Вашия бизнес. Ако имате проста концепция, можете да я изразите с малко думи. Финансовата част може да съдържа само няколко счетоводни отчета. От друга страна обаче, ако започвате нов вид бизнес, или пък сте открили нова пазарна ниша, вероятно ще са необходими повече обяснения.

Целта на плана определя и неговата дължина. Ако искате да използвате Вашия бизнес план, за да получите значително финансиране от страна на банки или частни инвеститори, за да започнете рисковано начинание, може да се наложи да направите обширни разяснения. Но ако смятате да използвате бизнес плана за вътрешни цели за да управлявате текущата си дейност, вероятно един съкратен вариант ще е достатъчен.

(Следва продължение…)

Share on facebook
Сподели във Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *